Αναρτήσεις

Οι τιμές στο Super Market!

Συνέχεια για ΟΤΕ. και σκέψεις για την κοινωνία.

Ελληνίδα μάνα με παιδί στις Πανελλήνιες..!

25 Μαρτίου.

ΟΤΕ - Το σπασμένο τηλέφωνο.

Στο αεροδρόμιο!

Λοζάνη -Μια πόλη άξια να αγαπηθεί!

ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΝΑΞΙΑΣ! (πρακτική σε άσκηση για το εργαστήρι)

Μαθήματα ευγένειας - τρόπων - και απόψεων.

Σχολικές εκδρομές!

Κριτική εκ του ασφαλούς...

Εύρεση εργασίας.

ΚΑΙΡΙΚΆ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΠΑΡΕΛΑΣΗ 25ΗΣ- ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΚΑΙΡΑ!!

H Γιορτή της Γυναίκας..

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η γουρούνα...