Αναρτήσεις

Μερικά άρθρα που χαρακτηρίζουν την σημερινή κατάσταση

Αγανακτισμένοι πολίτες- ήμαστε παντού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΕΛΟΣ! Ευχαριστήριο σημείωμα.

Η συγκέντρωση για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ μόλις τελείωσε.

Κυριακή 7.30 στο Γιοκάλειο για το Νοσοκομείο.