Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αγώνας και δικαίωση.

Χθές έλαβα ένα μέιλ και το ανέβασα αλλά δεν μπόρεσα να το διαβάσω όλο ακόμα και όταν το ανέβασα.
Οι αριθμοί, το τυπικό, το επίσημο, με κουράζουν τρομερά και δεν μου βγαίνει ....Το θέμα το κατάλαβα εν τοιαύτη περιπτώσει και είναι να μην πληρώσουμε τα κερατιάτικα....
Μάλιστα!!!
Τώρα αυτό μια κουβέντα είναι, γιατί άντε και γω δεν το πληρώνω.....που δεν θα το πληρώσω έτσι και αλλιώς αν δεν έχω.....αλλά προς τι ο αγώνας?

Τώρα είναι αργά..Τότε που ήθελα να αγωνιστώ δεν κουνιόταν κανείς γιατί δεν πίστευε ότι θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε..Τώρα που τους έβαλε το χέρι στην τσέπη μέχρι εκεί που δεν πρέπει, τώρα όλοι θέλουν να αγωνιστούν..Εγώ πάλι όχι...

Δεν θέλω να αγωνίζομαι μόνο για την τσέπη και να αμπαλάρω τον αγώνα με όμορφα λόγια και να δένω κορδέλα μεγάλες ιδέες...

Μπααα.....άλλωστε γιατί να αγωνιστώ για κάτι που δεν μπορώ να κερδίσω?

Οι αγώνες πρέπει να έχουν αποτέλεσμα, και με την εμπειρία μου σας λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσο πρόθυμος είναι ο κόσμος να φωνάξει για κάτι που δεν μπορεί να κερδίσει, άλλο τόσο δεν μιλάει για κάτι πολύ μικρότερο που μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα.

So....Είναι και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα...
Όταν οι επίσημοι φορείς προωθούν τέτοιες κινήσεις ανυποκοής δεν είναι σαν να σου βάζουν ιδέες να μην πληρώνουν μετά και τα υπόλοιπα?
Ποιος λοιπόν ρυθμίζει το τι πρέπει να πληρωθεί?
Βασίζεται στην γενική αποδοχή?
Και η γενική αποδοχή πως δημιουργείται? Ποιος την κατευθύνει? Ποιος την ρυθμίζει?

Η κοινή λογική? Η κάθε περίσταση? Οι νόμοι? Οι νόμοι από κάποια βουλή η οποιαδήποτε βουλή?
Η ιδεολογία? Ποια όμως? Που βασίζεται? Σε πολιτικό κόμμα? Σε φιλοσοφικό ρεύμα? Σε κοινωνικό κίνημα?

Τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται σε αυτά τα πράγματα και οι παρορμητικές κινήσεις γυρίζουν μπούμεραγκ...


Όταν κάνει κάποιος έναν αγώνα πρέπει να ξέρει όχι μόνο το γιατί και το πως, αλλά και να έχει πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων αλλά και των βαθύτερων κινήτρων.
Αλλιώς κινδυνεύει να βρεθεί έρμαιο άλλων και κυρίως, εξιλαστήριο θύμα.

Αυτά τα λίγα και πάω να κάνω κάτι που ξέρω το γιατί, ξέρω το αποτέλεσμα, και ξέρω και τα κίνητρα..Να σιδερώσω..!

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

Επί της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς αρ. 29. Ν.3986/2011
Του............. ............................ κατοίκου……………με ΑΦΜ………….

ΠΡΟΣ Την Δ.Ο.Υ................

Για τη διεκδίκηση της επιστροφής της καταβληθείσας έκτακτης εισφοράς

ποσού ευρώ

Δηλώνω και με την παρούσα ότι η επιβληθείσα, δυνάμει της υπ' αρ.... ειδοποίησης, σε βάρος μου έκτακτης εισφοράς αρ. 29 Ν.3986/2011 ποσού ευρώ

............ (υπ' αρ. χρημ. καταλ......... ) ΔΕΝ είναι σύννομη, διότι η διάταξη αυτή δεν

είναι δυνατό να εφαρμοσθεί, αντιβαίνουσα σε ρητές συνταγματικές διατάξεις.

Ειδικότερα:

Α. Η υπό της άνω διατάξεως επιβολή αναδρομικής φορολογικής επιβάρυνσης

Δια της εν λόγω διατάξεως αρ. 29 Ν.3986/2011 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στο συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο των φυσικών προσώπων ή της σχολάζουσας κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής χρήσης 2010) εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000,00 €.

Δηλαδή διώκεται εν έτει 2011 η επιβολή φορολογικής επιβάρυνσης για ήδη φορολογηθέντα εισοδήματα του έτους 2010.

Συνεπώς η επιβληθείσα εισφορά αντίκειται στην διάταξη της παρ. 2 αρ. 78 του Συντάγματος, η οποία ρητώς απαγορεύει την επιβολή με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από τις προθεσμίες του οικονομικού έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε.

Β. Η υπό του αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Στην παρ. 2 του ιδίου αρ. 29 Ν.3986/2011 καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως της εκτάκτου εισφοράς, εκκινώντας από το ποσό των 120 € για ετήσιο συνολικό εισόδημα 12.001,00 € και άνω.

Εντούτοις, η καθιερούμενη στην άνω διάταξη κλίμακα προσκρούει στην κατοχυρωθείσα δια της παρ. 5 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότητας κατά την οποία « οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Και τούτο διότι δια της άνω κλίμακας ο φορολογούμενος που δήλωσε καθαρό εισόδημα 12.000,00 € δεν επιβαρύνεται με την εν λόγω εισφορά, ενώ ο δηλώσας εισόδημα κατά 1 μόλις ευρώ μεγαλύτερο (12.001,00 €) υπόκειται σε εισφορά .

Σημειωτέον ότι αντίστοιχη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας παρατηρείται σε όλα τα κλιμάκια εισοδήματος, βάσει των οποίων υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά, δηλαδή για διαφορές 1 μόνο ευρώ ο φορολογούμενος υπόκειται σε πολλαπλάσια επιβάρυνση.

Γ. Η υπό της ίδιας διατάξεως παραβίαση, πολλαπλή μάλιστα, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως .

Γ1.Η εν λόγω εισφορά καταλαμβάνει και έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας επ' ονόματι των φυσικών προσώπων ή αυτοτελώς φορολογηθέντα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. μερίσματα, τόκοι κλπ), τα οποία εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου φορολογουμένου εάν θα περιληφθούν στην υποβαλλόμενη υπ' αυτού δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου έτους.

Ωστόσο, ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς και επί των άνω εσόδων συνιστά παραβίαση της θεσπισθείσας δια της παρ.2 αρ. 4 του Συντάγματος αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά την οποία « οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Και τούτο διότι ο συνυπολογισμός των εν λόγω εσόδων άγει σε προφανή άνιση μεταχείριση τον φορολογούμενο που περιέλαβε αυτά στη δήλωση του και αυτόν που εξίσου νομίμως (δεδομένου ότι δε θεσπίζεται σχετική υποχρέωση δηλώσεως αυτών) δεν τα δήλωσε καθόλου.

Γ2. Ετέρα παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας αποτελεί ασφαλώς και η υπό της άνω διατάξεως επιβολή της εισφοράς μόνο σε φυσικά πρόσωπα, ενώ τα νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τεκμήριο έχουν ασυγκρίτως μεγαλύτερα φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάγονται στην άνω εισφορά, εξαιρούμενα οιασδήποτε συμμετοχής στο εκτάκτως επιβαλλόμενο φορολογικό βάρος.

Δ. Η δια της περ. 5 παρ.5 αρ. 29 Ν.3986/2011 παραβίαση του αρ. 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας.

Στην εν λόγω περ. 5 παρ. 5 του άνω αρ. 29 Ν. 3986/2011 προβλέπεται ρητώς ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 αυτού.

Εντούτοις, η εν λόγω πρόβλεψη αντίκειται ευθέως στην διάταξη της παρ. 1 αρ. 20 του Συντάγματος περί παροχής έννομης προστασίας, η οποία καταλαμβάνει και την προσωρινή προστασία, καθιερούμενη από την διάταξη του αρ. 2 Ν.820/1978, η οποία, ως γενική διάταξη περί αναστολής εισπράξεως αμφισβητούμενου με προσφυγή φόρου, έχει εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους η ως άνω διάταξη αρ. 29 Ν.3986/2011 περί επιβολής έκτακτης εισφοράς, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί ως αντικείμενη στις προαναφερθείσες Συνταγματικές διατάξεις, δεδομένου ότι σε ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των νόμων αυτής, άγουσα κατ' ουσία σε κατάλυση αυτών.

Κατόπιν τούτου, υπείκων στην αδήριτη ανάγκη αποφυγής δυσμενών συνεπειών, προβαίνω σήμερα στην καταβολή του ποσού των

ευρώ ……. ..αφορώντος (την πρώτη εκ των προβλεπομένων του άνω αρ. 29

Ν.3986/2011 ……………. Δόσεων) ή (το σύνολο) της επιβληθείσας σε βάρος μου εισφοράς συνολικού ποσού ……………. με την ρητή επιφύλαξη της αναζητήσεως του ποσού τούτου ως και των λοιπών καταβληθησομένων δόσεων της άνω εισφοράς δια παντός νομίμου μέσου ή διαδικασίας και δυνάμει αποφάσεως οιασδήποτε διοικητικής Αρχής ή Δικαστηρίου.

Με την προσήκουσα τιμή

Ο καταβάλλων με επιφύλαξη

φορολογούμενος

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Στ' έδωσα όλα και έμεινα στον Άσσο!

Έτσι ακριβώς....δεν έχω άλλα! Πληρώνω, πληρώνω πληρώνω αμαρτίες αλλονών,,
Ρίτα Σακελλαρίου! Μεγάλες κουβέντες!Μια ζωή πληρώνω
αμαρτίες αλλονών
τέρμα ως εδώ
άλλο δεν μπορώ

Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω
και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή
σημασία δε θα δίνω
θα ‘χω την πόρτα μου κλειστή

Μια ζωή...

Από σήμερα εμένα θα προσέχω
θα κοιτάζω τη δική μου τη ζωή
να πληρώνω δεν αντέχω
έχει τραβήξει το σκοινίΓια τα λεφτά τα κάνει όλα, για τα λεφτά δεν μας αγαπά! Αντύπας!

Όλη η πολιτική στα ελληνικά σουξέ..Να σου δώσω μια να σπάσεις α ρε κόσμε γυάλινε για να φτιάξω μια κοινωνία άλληνε...

Τελικά τι θα γίνει απόψε?
Μη μου μιλάτε αφείστε με μόνο μου, έχω παρέα τον πόνο μου...

Η όπως λέει και ο έτερος αηδός, Έχω τα προβληματα μου, έχω τα οινομικά μου έχω και τα προσωπικά μου..

Σωστός...Τι να του πεις?

-Πάμε για δουλειά...πάμε για δουλειά...Ότι θέλεις κάνεις μην αναστενάζεις, ξύπνα και με κέφι πάμε για δουλειά..

Η Μαριάννα Τόλη το έλεγε, δεν μάθαμε αν το πίστευε, αλλά τώρα τι θα πει ο κάθε εργαζόμενος που βλέπει τον ουρανό να τον πλακώνει?

Ποιός ξέρει τι κρύβει ο Θεός για μας?

Αν μπορείς την απάντηση δώσε
που βρέθηκες και που πας,
ποιος να ξέρει στο βλέμμα Του πίσω
τι κρύβει ο Θεός για μας.
Στη σιωπή την απάντηση πήρες
που βρέθηκες και που πας.
Μόνο αγάπη ατέλειωτη αγάπη
κρύβει ο Θεός για μας!

Παρόλα αυτά η σκέψη ξεφεύγει με τα λόττο και τα κείνο και το άλλο ,

Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, !! αχχχχχ!
Αν ήμουν πλούσιος,
αν ήμουν πλούσιος,
καραβοκύρης,
βασιλιάς,ταξιδευτής.
Όσα κι εσύ κι εσύ κι εσύ
θα ονειρευτείς,όταν θα σβήσουνε
τα φώτα της γιορτής.


Τι πλούσιος που στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.....και δεν βρήκες ούτε γόπα....Δεν ξέρω λόγια όμορφα να δίνω
κι αν τα ‘θελες σε μένα μην τα ψάξεις
εδώ που είμαι άσε με να μείνω
χωρίς να προσπαθήσεις να μ’ αλλάξεις....

Έτσι που λέτε...Πόσο να αλλάξω πια!! Άλλωστε βαρέθηκα πια ! Μου λεγες το μαύρο άσπρο και το μπλε για κόκκινο, βρε ούτε μια σταλιά φιλότιμο!!!

Μετά σου λένε για κουλτούρα..Τι κουλτούρα που κ...α να φύγουμε αλλά να πάμε που..?

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Κρατήστε ανοικτές τις πόρτες των Σχολείων...

Μια από τις πιο αποκαρδιωτικές εικόνες που μπορώ να δω, είναι μικρά παιδιά έξω από κλειστές πόρτες Σχολείων.
Την Άνοιξη θεωρήσαμε καλό να κλείσουμε για να πιέσουμε για την ανέγερση του Δημοτικού.
Πέρασε το καλοκαίρι και μόνο οι γονείς που μπορούσαν είτε να πληρώσουν κάποιον, είτε επειδή μπορούσαν οι ίδιοι, βοήθησαν τα παιδιά να αναπληρώσουν μερικά κενά. Άλλα παιδάκια πάλι, έχουν μεγάλες δυσκολίες.
Ήρθε το Φθινόπωρο και εκτός από τα ανύπαρκτα βιβλία και τις άλλες δυσκολίες, έχουν προγραμματιστεί και απεργίες.
Και πάλι, το κάνουμε για τα παιδιά μας.....

Μπορεί να μη φαίνεται με την πρώτη σκέψη, αλλά αν αναλύσουμε λίγο την κατάσταση στο μυαλό μας, θα δούμε ότι με αυτές τις κινήσεις το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο το κενό ανάμεσα στα παιδιά που έχουν τα μέσα, με τα παιδιά, που οι γονείς τους δεν μπορούν.

Σε αυτούς τους τραγικούς καιρούς για πολύ κόσμο, σκέπτομαι τα παιδιά που δεν έχουν άλλη βοήθεια από πουθενά εκτός από την χώρο του Σχολείου.
Μακάρι να μείνουν ανοικτές οι μοναδικές πόρτες που είναι ανοικτές για αυτά...

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Οι υπηρεσίες εναντίον του πολίτη. Η σφραγίδα της Χάγης.!

Συνήθως αισθάνομαι ότι μπορώ να ανταπεξέλθω με επιτυχία στις προκλήσεις της ζωής.
Αυτή η αίσθηση όμως καταβαραθρώνεται όποτε έρχομαι αντιμέτωπη με τις υπηρεσίες του Κράτους και αναρωτιέμαι γιατί θα πρέπει να λυπηθώ αν τους γίνει αξιολόγηση και πάνε σπίτι τους.
Κρούσμα πρώτο.
Παίρνω τηλέφωνο την γραμματεία της Σχολής που πέρασε ο γιος μου για να ζητήσω διευκρινήσεις για την εγγραφή.
Στο τηλέφωνο απαντά για βαριεστημένη κυρία η οποία μόλις απαντά στην πρώτη ερώτηση μου κλείνει το τηλέφωνο στα μούτρα.
Ξαναπέρνω τηλ και ρωτάω ευγενικά την δεύτερη ερώτηση. Ξεφυσάει και μου απαντά. Ξανά κλείνει το τηλέφωνο!
Ξαναπαίρνω και την ρωτάω γιατί μου κλείνει το τηλέφωνο. Μου λέει ότι οι πληροφορίες είναι στο σάιτ και ότι τα παιδιά έχουν κατάληψη και τα έχει πάνω από το κεφάλι της...
Και ΝΑΙ κυρίες και κύριοι, μου το ξανακλείνει!
Την ξαναπαίρνω, της ρίχνω ένα ξεχέσιμο που ήταν όλο δικό της και της το έκλεισα εγώ μετά.
Ε μα πια!!
Όσο αφορά για το πόσο διευκρινιστικές είναι οι πληροφορίες στα σάιτ, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα.
Πάμε στην σελίδα που είναι τα δικαιολογητικά για το μεταφραστικό και αναφέρει ότι πρέπει να προσκομίσουμε θεωρημένο αντίγραφο του απολυτηρίου.
Το πάμε . το πληρώνουμε, το παίρνουμε, το καταθέτουμε, μας το επιστρέφουν για λάθος λέξη μετάφραση, το πάμε, και μας λένε ότι όλο το έγγραφο είναι λάθος γιατί έπρεπε να προσκομίσουμε το γνήσιο απολυτήριο σφραγισμένο με την σφραγίδα της Χάγης.
Εν το μεταξύ το πληρώνουμε διπλό, καθυστερούμε άλλα έγγραφα, ταλαιπωρία σε ταξίδια και άγχος, ενώ οι υπάλληλοι, δεν νιώθουν καμιά ευθύνη, ούτε που το σαιτ δεν τα λέει καθαρά, ούτε που δεν ενημέρωσαν κατά την παραλαβή, ούτε κατά την παράδοση, ούτε για το λάθος!

Στα τηλέφωνα της Νομαρχίας πάλι, η συμπεριφορά ήταν η ίδια. Ούτε να τους έπαιρνα τηλέφωνο και να τηγάνιζαν ψάρια δεν θα έκαναν έτσι!
Με τα πολλά μου έδωσαν ένα τηλέφωνο υπηρεσίας το οποίο ήταν χαλασμένο! Ξανά πάλι τηλέφωνα να βρούμε ένα να απαντάει, αλλά τελικά δεν το σήκωναν!
Όταν πήρα την πρώτη ξανά να την ρωτήσω τι ώρα ανοίγουν μου είπε ότι δεν μπορεί να μου απαντήσει γιατί κάθε υπηρεσία ανοίγει άλλη ώρα!!!
Τι μαγαζί είναι αυτό τέλος πάντων!!?

Τώρα για να πάρεις την σφραγίδα της Χάγης, πρέπει να πας το απολυτήριο το κανονικό για θεώρηση στην Δευτεροβάθμια και μετά στην Νομαρχία και μετά στην μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αν ενδιαφέρεστε για σπουδές στο εξωτερικό ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ειδικευμένο γιατί αλλλιώς μπορεί να χάσετε και την χρονιά.
Είναι πολλές οι διαδικασίες και το χαρτομάνι.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Μια πληγωμένη Κυριακή με λίγο αισιοδοξία...απο το South Evia Tours.

Ξανά μιλάμε για θηλιά στο λαιμό..
Η δόση θα έρθει η σωτηρία όμως όχι...
Πως φτάσαμε να μιλάμε για την δική μας ώρα μηδέν?
Η κ.Δραγόνα το είπε καθαρά ότι συρθήκαμε από την κυβέρνηση στο ΔΝΤ με φουσκωμένα στοιχεία..
Το ξέραμε αλλά τώρα ήρθε και η επίσημη διαβεβαίωση..
Εν τω μεταξύ η σύνθεση της Επαρχίας αλλάζει..
Οι μετανάστες φεύγουν, οι Έλληνες επιστρέφουν..
Πατρογονικά ξεχασμένα, εξοχικά που άνοιγαν μόνο το καλοκαίρι, θείοι ξεχασμένοι να στέλνουν ευχές μόνο στις γιορτές, γίνονται τώρα το επίκεντρο μιας καινούργιας ζωής, με τον ένα γονέα να εργάζεται κάπου αλλού.
Το ευρώ ενώ μόλις πριν λίγους μήνες έμοιαζε με ένα μικρό κεφαλάκι τρικαλινό, τώρα μοιάζει με κεφάλι κεφαλογραβιέρας Μυτιλήνης!
Έτσι μετράμε και τα σεντς...
Η εργασιακή αξιοπρέπεια των εργαζομένων που ανήκουν σε συνδικάτα φυλάσσεται έστω και προσχηματικά, των ιδιωτικών εργαζόμενων πάλι, κουρελιάζεται σε κάθε ευκαιρία..

Οι ίδιοι άνθρωποι που ζητάνε την συμπαράσταση της κοινωνίας και την κατανόηση της, την ίδια στιγμή αν μπορούσαν να βάλουν ένα καλαμάκι στην αρτηρία μας να μας πιουν το αίμα, ευχαρίστως θα το έκαναν..
Όπως είπα σε μια κυρία, " Θα καθάριζε μια καθαρίστρια 2 σπίτια δωρεάν για να το καθαρίσει την τρίτη φορά επί ενός πινακίου φακής?"
Γιατί αυτό ακριβώς κοντεύουμε να κάνουμε με τα χρήματα που αναλογούν στις τάξεις μας με τα πολύ μικρά τμήματα..
Να μετράς πάλι τον δάσκαλο για ένα ευρώ, είναι πολύ ανάτριχο. Ο σεβασμός του ενός!
Του ενός μαθητή, του ενός ευρώ, του ενός δασκάλου.

Είπα να πάω να το πω στο ΓΑΠ αλλά ήταν στο Λονδίνο.
Είχε ξεκινήσει για την Αμερική αλλά λόγω της δύσκολης κατάστασης δεν πήγε. Δεν γύρισε κιόλας...
Που θα πάει... κάποια στιγμή θα επιστρέψει..Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα να γυρίσει η να μείνει εκεί που είναι..
Εν τω μεταξύ, η Τουρκία έχει ανοίξει τα πανιά για το Αιγαίο, η Ελλάδα υπέγραψε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, μια Αμερικάνικη εταιρία αρχίζει στην Κύπρο τις εργασίες για το φυσικό αέριο, η Αμερική υποσχέθηκε σαν καλός μπράβος την προστασία της Κύπρου και της Εταιρίας, ο Ερντογάν θέλει να κάνει έρευνες στο Καστελόριζο και πληροφορίες λένε ότι σκέφτονται και την απόβαση στο νησί, όλα τα πλοία όλων είναι έτοιμα και εμείς αμέριμνοι μέσα στην παραζάλη μας ακούμε τα καινούργια προγράμματα των καναλιών..

Από την μικρή ακρούλα της Εύβοιας το τουριστικό γραφείο South Evia Tours, SET, συμμετείχε στην διοργάνωση της διαμονής του Βρετανικού X-FACTOR, στην Μύκονο.
Πολύ συμαντικό όπως ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία του τουριστικού γραφείου του Νίκου Λαγόνικου, ανέλαβε πάλι εξ ολοκλήρου την Ρώσικη REGGATA που θα γίνει στο Ιόνιο, αυτήν την φορά.
Έχουμε καλό δυναμικό στον τόπο μας σε όλα τα επίπεδα..Άλλωστε η Πόπη μπορεί να σου βρει τα πάντα παντού στην καλύτερη τιμή!!

Μπορεί το SET να βοηθήσει περισσότερο στον τουρισμό στην περιοχή? Νομίζω ναι...

Αυτήν την εποχή οι γονείς των παιδιών που τελείωσαν το Λύκειο βρίσκονται σε μια συνεχόμενη παραζάλη...Δεν αισθάνονται μόνο τρέχουν, η έτρεξαν, η θα τρέξουν σε λίγο...
Θα αισθανθούν μετά, και η αλλαγή θα φέρει πολλά δάκρυα κυρίως στις μαμάδες...

Μια γέννα που βγαίνει, μια γέννα που φεύγει...

Κατά τα άλλα, πάλι την φωτιά στα Αντιά την έβαλε ένας ηλικιωμένος που πολύ βέργα θέλει γέρος άνθρωπος να καίει τον τόπο με αυτόν το αέρα, αλλά ποιος του το δίνει..
Το κακό έγινε πάλι..

Τώρα που μπήκε το Φθινόπωρο θα ησυχάσουν και μερικοί που θα σταματήσω να κάνω τον δημοσιογράφο,,,αλλά μπορεί και όχι.

Αυτό που θέλω να κάνω όμως είναι ένα αφιέρωμα στην Βυζαντινή Χορωδία ..Νομίζω ότι γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά αλλά δεν είναι τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε...ακόμα...

Τώρα που είπα για την χορωδία, μου ήρθαν στο μυαλό οι εκκλησίες στα χωριά.
Από τότε που πήγαν οι νέοι ιερείς, αρκετά χρόνια τώρα, έχουν ομορφύνει, ανακαινισθεί, φωτιστεί, πολύ ωραία όλα...Ας είναι καλά..Οι άνθρωποι χρειάζονται και την παρηγοριά της πίστης, ειδικά τώρα που περνάνε τόσα βάσανα...

Καλή Κυριακή λοιπόν..

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Ευχαριστώ πολύ τους γονείς .

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους γονείς που διάλεξαν το σχολείο μου και εμένα αυτήν, η, και αυτήν την σχολική χρονιά.
Νιώθω βαθύτατα υποχρεωμένη προς όλους όσους μου εμπιστεύονται τα παιδιά τους και προσπαθώ με όλες μου τις γνώσεις και τις δυνάμεις να μην τους απογοητεύσω.

Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η τελειοποίηση της γνώσης μιας ξένης γλώσσας, ο συναισθηματικός πλούτος και η συμμετοχή στην μικρή κοινότητα μιας τάξης, ξεπερνά κατά πολύ την ανάγκη του επιχειρηματία, γεμίζει απόλυτα όμως, τα όρια του δάσκαλου η της δασκάλας.
Μέσα σε αυτά τα όρια έχω επιλέξει να κινούμε τόσα χρόνια και η πιο πλούσια ανταμοιβή μου είναι εκτός από το αποτέλεσμα, και η αγάπη που μοιράζομαι με τα παιδιά και αφού έχουν τελειώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Διάλογος μεταξύ πελάτη και φαρμακοποιού.

Πελάτης.
Καλημέρα.

Φαρμακοποιός.
Καλήμέρα. Τι θα θέλατε?

Πελάτης.
Έχετε παιδικές τροφές?

Φαρμακ.
Μάλιστα.

Πελάτης.
Έχετε παιδικά φάρμακα?

Φαρμακ.
Μάλιστα κύριε, έχουμε. Τι θα θέλατε?

Πελάτης.
Έχετε φάρμακα για κουτάβια?

Φαρμακοποιός.
Και από αυτά έχουμε!

Πελάτης.
Έχετε τροφή για κουτάβια?

Φαρμακοπ.
ΌΧΙ κύριε! Αυτά δεν τα έχουμε!

Πελάτης.
Γιατί εκνευρίζεσθε κύριος? Λογικό δεν είναι?


Σημείωση.
Ο διάλογος είναι αληθινός.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Το δημόσιο συναίσθημα,

πάει από την απελπησία στην απόγνωση με μια στάση στην απαισιοδοξία.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει στην κυριολεξία λαλήσει από όσα γίνονται.
Πολλοί από μας το είχαμε δει να έρχεται, άλλοι όπως στο τσουνάμι, είδαν το κύμα να αποτραβιέται και μπήκαν πιο μέσα να παίξουν με το νερό, μέχρι που τους πλάκωσε...

Παρόλα αυτά, δεν βλέπω τις αντιδράσεις όπως θα έπρεπε να είναι.

Αλλού οι ταξιτζίδες, αλλού οι οπαδοί, αλλού οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του!

Καμιά σύμπνοια, ούτε καν τώρα που ήμαστε στον γκρεμό και τσακωνόμαστε για το πόσο μεγάλος είναι...

Με το ουφ κοιμόμαστε και με το ουφ ξυπνάμε...Μέχρι να ξυπνήσουμε με το άι σιχτίρ και τους πάρουμε στο κυνήγι.

Θέλω να πάω Ισλανδία να τους ρωτήσω το τι κάνανε να το κάνουμε και μεις, μιας και το ποδήλατο του Γιωργάκη δεν έχει κατάλληλα λάστιχα για να πάει ο ίδιος..

Ο Σόιπλε είπε να ήμαστε έτοιμοι...Τι εννοεί ο ποιητής?

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Σκέψεις εν συντομία..

.......Να πάρω ένα τσουβάλι αλεύρι και μερικές κούτες γάλα η θα πάνε άδικα αν δεν χρεοκοπήσουμε οσονούπω?

.............Προς πρώην Νομάρχη Μπουραντά. " Μπουραντά Μπουραντά φέρε τώρα τα λεφτά!!' Παρεπιπτόντως, κανέναν σεβασμό δεν έχω ούτε προς τον τίτλο ούτε προς το πρόσωπο.

.........Τα σχολεία άνοιξαν και ο Θεός να βάλει όσα χέρια έχει, να τα βγάλουν πέρα δάσκαλοι και μαθητές.

........Φόροι φόροι φόροι, στέγνωσαν οι κοντυλοφόροι!

........Η Τρόικα θέλει και άλλα! Σαν την χήρα στο κρεβάτι..και με τον Βενιζέλο πως να ηρεμήσει να ηρεμήσουμε και μεις...

........Η Καρυστινή Φωνή τελικά είναι ο Α.Μ. ετών 16. Πολλές παγίδες κρύβονται στην επωνυμία και στην δημόσια έκθεση. Πολύ επικίνδυνο για ανήλικους. Κατά την γνώμη μου, πρώτα το σχολείο, μετά η γενική παιδεία, η συγκρότηση της προσωπικότητας, και μετά όλα τα άλλα.

...................Ξεκινάμε και μεις τα αγγλικούλια μας! Μου λείψανε τα πιτσιρίκια! Υπάρχει καλύτερη παρέα? ΟΧΙ!!

..... Αυτάαααα!

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

VOGUE-FASHION' NIGHT OUT IN MILAN


Η είναι κάποιος ρεπόρτερ η δεν είναι..


Ο ας πούμε κύριος έγινε το επίκεντρο των φλας. Μήπως ξέρει κάποιος η κάποια ποιος είναι?

Τα νέα μοντέλα βγήκαν στην αγορά του Μιλάνου μέσα σε μια ατμόσφαιρα γιορτής στις 8 του μηνός.
Όλο το κέντρο της πόλης γεμάτο κόσμο, κομψές κυρίες, celebrities, fashion freaks, fashion icons, τουρίστες, και περαστικούς.

Τα καταστήματα είχαν μεταμορφωθεί σε μπαρ, με dj να παίζουν hits , τα ηχεία να τρίζουν, οι σερβιτόροι να τρέχουν σαν τρελοί, και αλαφιασμένα πλήθη να προσπαθούν να πάρουν πρώτοι τα νέα μοντέλα των οίκων, είτε ακριβότερων είτε φθηνότερων.

Οι πορτιέρηδες παντού, μαύροι, κατάμαυροι με μαύρα κουστούμια.

Παλιά οι Ρωμαίοι τους έστελναν στις παλαίστρες σήμερα τους βάζουν στην είσοδο για να αποτρέπουν οποιονδήποτε για οτιδήποτε ...εκτός προγράμματος.
Οι βιτρίνες έμοιαζαν με μικρά έργα τέχνης, τα παιδιά που εργάζονται στις πωλήσεις, χαμογελαστά και εξυπηρετικά, ο αέρας ανάπνεε τα αρώματα που άπλωναν τα δείγματα από τα καταστήματα αρωμάτων.

Η μόδα είχε την τιμητική της, και όλοι πέρασαν καλά.....Σκέφτομαι όμως ότι όταν έκλεισαν τα φώτα και ο καταστηματάρχης έμεινε να κάνει ταμείο, θα ήταν άραγε αρκετή η γιορτινή ατμόσφαιρα για να μείνει και εκείνος ευχαριστημένος?

Γιοκάλειο Ίδρυμα. Ένας θεσμός με ημερομηνία λήξης?

Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αλλά οι ανάγκες τις καθημερινότητας και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν μου αφήνουν τον χρόνο να ασχοληθώ όπως πρέπει αν θα ήθελα να σας ενημερώσω σωστά.
Όμως μερικά πράγματα πρέπει να τα έχουμε στον νου μας και να πάρουμε ότι μέτρα χρειάζονται για να αποφύγουμε πολύ δυσάρεστες εξελίξεις.
Αν σκεφτούμε την αύξηση της φορολογίας, την γενικά δραματική οικονομική κατάσταση, είναι εύκολο να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι τίποτα δεν είναι πια δεδομένο.

Το Γιοκάλειο Ίδρυμα, είναι η μοναδική πνευματική στέγη που έχουμε. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ!!

Όσο και να μη μας χωρά πια, όσο και αν υπάρχουν προβλήματα συντήρησης, όσο και να υπάρχει δυστοκία στις πληρωμές των υπαλλήλων, δεν παύει να είναι ο μοναδικός πόλος πολιτισμού.

Είχα κανονίσει να έχουμε μια κουβέντα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος αλλά οι υποχρεώσεις μας δεν το έκαναν αυτό ακόμα εφικτό. Παρόλα αυτά, τα νέα δεν είναι καλά.
Ο νοών νοείτο και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Πες το αλλιώς....η απλά πες την αλήθεια..

Υπάρχουν πολλά πράγματα που τα διατυπώνουμε διαφορετικά ανάλογα σε ποιόν μιλάμε .
Όμως καμιά φορά ξεχνάμε ότι οι άλλοι έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα για μας και μερικές φορές μπερδεύονται η ακόμα απογοητεύονται αν οι εκφράσεις μας είναι αταίριαστες με την εικόνα που έχουν στο μυαλό τους.
Παραδείγματος χάριν, αν πει μια δασκάλα, " Έφαγα την σκάρα" θα προκαλέσει μεγάλη έκπληξη, όπως και αν ακούσεις έναν μπογιατζή στηριγμένο στο κοντάρι του ρολού που βάφει τα ταβάνια να λέει " το ηλιοβασίλεμα έχει τόσα χρώματα που μπορεί να τα αντιγράψει ο άνθρωπος, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει να αντιγράψει την μαγεία του.." ...

Είναι πολλά τα κλισέ και άλλα τόσα τα στερεότυπα που εμποδίζουν τους ανθρώπους να ανοίξουν το μυαλό τους και να δεχτούν αυτό που ακούν χωρίς να το συνδυάσουν με όλα τα άλλα.

Πες το αλλιώς λοιπόν, αλλά πως! Πως μπορεί να απελευθερωθεί κάποιος από όλα αυτά?
Ίσως μιλώντας με ανθρώπους που δεν τον γνωρίζουν?
Αλλά και πάλι, οι μηχανισμοί αναγνώρισης στοιχείων για να τον κατατάξουν σε κάποιο κουτάκι θα πάρουν μπρος και το πιο πιθανό είναι να τον κατατάξουν σε λάθος ταυτότητα..

Όλοι λένε, ειδικά οι γονείς, " κάθε παιδί είναι διαφορετικό και να κάνει ότι θέλει..."

Βέβαια αυτό που εννοούν είναι, " Να κάνει ότι θέλει αρκεί να γίνει ένας τρομερά ενδιαφέρον τύπος, με σπορ, χόμπι, πετυχημένη καριέρα, πολλές κατακτήσεις, κλπ.."
Αν το καημένο το παιδί είναι πολύ ισορροπημένο και ικανοποιημένο με λιγότερα πράγματα από αυτά που προστάζει η διαφήμιση του πετυχημένου, ακούει από την μαμά του το " Να κάνεις ότι θέλεις, ότι σε ευχαριστεί,..τι να κάνουμε?"

Τι κάνει λοιπόν στο τέλος? Φορτώνει ενοχές το παιδί, υπονοώντας ότι αυτό που θέλει δεν είναι αρκετό, είναι κάτι σαν αναπηρία και ποτέ δεν θα βρει πραγματικά τον εαυτό του αν δεν του βγει η πίστη στις σπουδές και στις αθλοπαιδιές!!

Πες το αλλιώς λοιπόν! Ας παραδεχτούν οι γονείς ότι θέλουν τελειοποιημένους κλώνους και βέβαια δεν τους πειράζει αν σπουδάσει Ιατρική η Νομική, αλλά θα πάθουν τρακόσια εγκεφαλικά αν τολμήσει να πει ότι απλά θέλει να γίνει μανικιουρίστα, η ηλεκτρολόγος..

Πες το αλλιώς,,και στις κοινωνικές συναναστροφές...
Ποιος ο λόγος να γίνεται κάποιος εριστικός είρωνας στρυφνός και αγενής όταν πολύ απλά δεν θέλει να μιλήσει με κάποιον για οποιοδήποτε λόγο?
Θα πρόσθετε πολύ λιγότερο κακό κάρμα αν απλά έβρισκε μια τυπική δικαιολογία για να αποφύγει την συνάντηση η απλά να περιοριζόταν σε θέματα καιρού, μόδας, και άλλων τελείως ανώδυνων συζητήσεων.

Έτσι λοιπόν, πες το αλλιώς, πες την αλήθεια, η απλά, μη μιλάς καθόλου,,,το κάρμα μας είναι ήδη πολύ βεβαρυμένο..