Άμεση απάντηση του Σ.Πλατυμέση για τα "χρέη" του πρώην Δήμου Καρύστου.

Απάντηση Σπύρου Πλατυμέση στον Νίκο Μανώλη για τα ... «τεράστια χρέη του τέως Δήμου Καρύστου»

Σπύρος Πλατυμέσης
Την αντίδραση του Σπύρου Πλατυμέση, τέως Δημάρχου Καρύστου, προκάλεσε η αναφορά του νυν Δημάρχου του ενιαίου πλέον Δήμου Καρύστου, Νίκου Μανώλη, «για τεράστια χρέη του τέως Δήμου Καρύστου», που έγινε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος για έγκριση δανείου, ποσού 1.500.00 ευρώ.
Σε δήλωσή του, στην karystiapress αναφέρει:
«Αν είναι ακριβή τα όσα πληροφορήθηκα ότι ειπώθηκαν από το σημερινό Δήμαρχο Καρύστου, περί τεραστίων χρεών του τέως Δήμου Καρύστου, για όσους γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, τους προτρέπω να αναγνώσουν την από 14-9-2011, έκθεση των ορκωτών λογιστών, στους οποίους είχε ανατεθεί ο έλεγχος της οικονομικής χρήσης του Δήμου, για το 2010, στην οποία αποτυπώνεται με ακρίβεια η οικονομική κατάσταση του τέως Δήμου Καρύστου, που παρέλαβε την 1-1-2011 ο σημερινός Δήμαρχος .
Σύμφωνα με την έκθεση, οι υποχρεώσεις του τέως Δήμου, στις 31-12-2010, ανέρχονται στο ποσό των 1.141.717 ευρώ, πλέον 90.322 ευρώ, που αφορούν δόσεις κεφαλαίου του 2011, μακροπροθέσμων δανείων, που είχαν συναφθεί το 2006 και το 2008.
Στις υποχρεώσεις αυτές του Δήμου συμπεριλαμβάνεται και ποσό 325.000 ευρώ, που αφορά οφειλή του ΟΣΚ προς το Δήμο, για το έργο συντήρησης και επισκευής του Α΄ Δημοτικού Σχολείου.
Οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα του Δήμου, στις 31-12-2010, ανέρχονταν στις 756,668 ευρώ.
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι οι οφειλές του τέως Δήμου Καρύστου ανέρχονταν στο ποσό των 150.371 ευρώ (μη υπολογισμένης της οφειλής της Περιφέρειας Στερεάς προς το Δήμο για την ανέγερση του Κλειστού Γυμναστηρίου) και μάλιστα παρά το γεγονός ότι η τακτική επιχορήγηση προς το Δήμο ήταν μειωμένη κατά περίπου 290.000 ευρώ, η ΣΑΤΑ επίσης μειωμένη, όπως μειωμένο, έναντι προηγουμένων ετών, ήταν και το ποσό για λειτουργία και συντήρηση Σχολείων και μάλιστα χωρίς να γίνει καμία αύξηση στα Δημοτικά Τέλη.
Να σημειωθεί ότι ο τέως Δήμος Καρύστου δεν εισέπραττε κανένα αξιόλογο ποσό από τέλη ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες), όπως οι γειτονικοί Δήμοι και ότι, πλέον των παραπάνω, ο Δήμος ανταποκρίθηκε, με ίδιους πόρους, στην αποκατάσταση ζημιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2009 και 2010 και στην αντιμετώπιση των έκτακτων εξόδων που απαιτήθηκαν για φιλοξενία και σίτιση των πυροσβεστικών δυνάμεων, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση.
Κατά τα λοιπά, αντιπαρέρχομαι τα σχόλια περί διοίκησης, καθώς ο τρόπος διοίκησης εκάστου Δημάρχου κρίνεται».
www.karystiapress.gr

Σχόλια