ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΕΟΦ για το Εγέρθητι!

Με έκτατη ανακοίνωση ο ΕΟΦ ενημερώνει τους πολίτες να μην προχωράνε σε κατανάλωση του γενόσιμου Εγέρθητι μιας και βρέθηκε ληγμένη παρτίδα στα ράφια όλων των φαρμακείων.
Οι φαρμακοποιοί θα προχωρήσουν πάλι στην διάθεση του Βιάγκρα παρότι τα αποτελέσματα του Εγέρθητι ήταν πιο άμεσα και αποτελεσματικά.

Σχόλια