Φωτογραφίες από την βλάστιση του κάμπου Καρύστου.


Σχόλια