Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Μεσοπρόθεσμο και ΟΤΑ! η ...τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι...

Μεσοπρόθεσμο: Οι Δήμοι χάνουν την διαχειριστική τους αυτονομία

Του Σωτήρη Νίκα


Ένας αυστηρός μηχανισμός δημοσιονομικής εποπτείας θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τους ΟΤΑ που σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους στόχους των προϋπολογισμών τους θα αναγκάζονται να πληρώνουν μόνο μισθούς, θα μετατάσσονται οι εργαζόμενοί τους και θα αυξάνουν τα τοπικά τέλη.
Αυτό προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016, αν και σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες λειτουργίας του εν λόγω μηχανισμού είναι «προς ρύθμιση».
Σε κάθε περίπτωση, στο Μεσοπρόθεσμο αναφέρεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δημιουργήσει, εντός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. «Μέσω αυτού θα παρακολουθείται σε μηνιαία βάση η εκτέλεση του προϋπολογισμού όλων των ΟΤΑ».
Ετσι, σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις θα «ενημερώνεται ο φορέας ότι υποχρεούται σε άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού του και υποβολή αυτού προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση». Εφόσον ο ίδιος φορέας συνεχίζει να παρουσιάζει αποκλίσεις και μετά από τρεις μήνες «τότε με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών θα υπάγεται υποχρεωτικά στο (αναθεωρημένο) πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, με μερική απώλεια της διαχειριστικής του αυτονομίας».
Μάλιστα, όπως διευκρινίζεται στο Μεσοπρόθεσμο, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω φορέας:
1.Περιορίζει τις δαπάνες του μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως μη ανελαστικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας προς τούτο, καθ’ όλο ή κατά μέρος και την ΣΑΤΑ
2.Προχωράει σε υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού
3.Λαμβάνει μέτρα για αύξηση των ιδίων εσόδων (τέλη, τοπικοί φόροι).
Φάκελος: Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ!!ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΌ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΟΧΗΣ! ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ! ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟ!

Αντί Αιολικό Μέτωπο Καρυστίας   Στον κύκλο αιτήσεων Δεκεμβρίου 2020 που δημοσιεύτηκε χθες στη σελίδα της ΡΑΕ, η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΝ...