Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

This is a post for my English speaking friends

Hell-0- from Evia

This is really bad and it gets worse.
People lose their jobs. get sick from anxiety and frustration.

So, here we are, not understanding a shit thing, trying to listen everyone who has a wide knowledge of the different subjects , but, alas, they are so narrow minded, that we left more and more perplexed than ever before.

Take the medicine stuff, for example.
One the one hand the Minister insists that we should turn to cheaper solutions, as every other country in Europe, one the other hand, the opposing parties, say that the companies chosen are not good and that will be proven fatal for the people.

We are engaged in commitments with EE, concerning redundancies in our public sector, in  which we are  unable to  proceed due to the social turmoil and the raise of unemployment and poverty, not to mention, the violence, which usually follows something like this.

There are also some more unsolved issues, but all come to the same end. Poverty, unemployment, and social upheaval.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ήρθε πάλι η ώρα? η, ΗΡΘΕ ΤΩΡΑ Η ΩΡΑ!

Κατατέθηκαν πληθώρα νέων αδειών για παντού στον δήμο μας. Δεν θέλω να σας ταράξω βραδιάτικα αλλά για να σας το κάνω απλά, όπου και αν κοιτάξ...