Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπ. Παιδείας:


Α. εντός του χώρου των σχολείων δεν επιτρέπεται η διάθεση, η δωρεάν διανομή, η διακίνηση ή η πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Ως χώρος του Σχολείου εννοείται όχι μόνο αυτός του κτηρίου, αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού.

Β. Δεν είναι θεμιτές, υποδείξεις προς τους μαθητές να προμηθευτούν συγκεκριμένο προϊόν, ή να απευθυνθούν για την αγορά κάποιου σχολικού είδους σε συγκεκριμένο προμηθευτή, δεδομένου ότι με τις κατευθυνόμενες αγορές παρακωλύεται η λειτουργία του ανταγωνισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.703/1971 «περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» και καταστρατηγούνται δικαιώματα των καταναλωτών, για τα οικονομικά συμφέροντα των οποίων η πολιτεία οφείλει να μεριμνά, σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών».
Πηγή : esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου