Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 12 , 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452 , 2221022885 , 2221023510 - Fax: 2221080918
E-mail: epimevia@hol.gr     www.eviachamber.gr


                                                                                      Χαλκίδα  21.1.2014 
                                                                          Αρ. Πρ.    722           
                                                                                                           
ΠΡΟΣ:
·         ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
·         ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
·         ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ-ΕΝΩΣΕΙΣ
·         ΜΜΕ ΝΟΜΟΥ

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                   
   Καλείστε στις 29/ 1/ 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου του Επιμελητηρίου, προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.                               
                                         
1.     Επικύρωση Πρακτικών.
2.     Επιχορηγήσεις Ομοσπονδιών.
3.     Δημιουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από το Επιμελητήριο.
4.     1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014
5.     Ανακοινώσεις.


       
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΙΜΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου