Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2015


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ημερομηνία ΑνάρτησηςΠεριγραφή
02.04.2015Δελτίο Τύπου - Έναρξη προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης
02.04.2015
02.04.2015
Παράρτημα Ι (Αριθμός Διατιθέμενων Θέσεων ανά ειδικότητα)
02.04.2015
Παράρτημα ΙΙ (Προσόντα Πρόσληψης - Προσοντολόγιο)
03.04.2015
03.04.2015
Σε περίπτωση που διαθέτετε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ (πιστοποιημένοι χρήστες) μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο Οθόνες Εφαρμογής για υποβολή αίτησης με κωδικούς πρόσβασης (Εκδοση 1.α)
06.04.2015
Πατήστε εδώ για να υποβάλλετε αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσίων του ΟΑΕΔ (Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί την 06/04/2015 και ώρα 10η Πρωινή).Όσων τα Δελτία Ανεργίας λήγουν έως και 27/04/2015 θα πρέπει να προβούν εγκαιρως σε ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας  πέντε ημέρες πριν την λήξη του.
(Σε αυτές τις περιπτώσεις που το Δελτίο Ανεργίας λήγει έως και 27/04/2015 ο αριθμός των μηνών εμφανίζεται με τιμή 0. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η ανανέωση του δελτίου να γίνει το πολύ 5 ημέρες πριν την λήξη του. Αυτό είναι απαραίτητο για να ληφθεί σωστά ο αριθμός μηνών ανεργίας σας κατα την διαδικασία της μοριοδότησής σας.) 


Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την διάρκεια του 24ωρου κατά τις εργασιμες και τις αργίες έως 27/04/2015 12η Μεσημβρινή.
Ωρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωϊνή εως 02:00 Μεσημβρινή.
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989537, 2109989856, 2109989148, 2109989212, 2109989132, 2109989954, 2109989208, 2109989116, 2109989143, 2109989009, 2109989144
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων
 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2109989609
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2109989017, 2109989781, 2109989762
Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2510227997
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2510225668
Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2313322544
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2313322592
Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2410564512
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2410564580
Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου
 • Πληροφορίες για τις  προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2651370310, 2651370312
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα: 2651370322
Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου
 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2610966730
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα :2610966800
Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης
 • Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2810323964
 • Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2810323247Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου