Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμος Καρύστου λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις


Έκτακτη επιχορήγηση ζητά ο Δήμος Καρύστου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και από τα αρμόδια Υπουργεία λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Ψήφισμα για την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Καρύστου λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο
Δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

Από τις 21/09/2015 έως και τις 24/09/2015 ο Δήμος μας υπέστη σημαντικές καταστροφές από τις έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή μας με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα στο σύνολο του Δήμου μας.

Η σημερινή κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνετε δυσχεραίνει την ορθή λειτουργία του συνόλου του Δήμου και της καθημερινής διαβίωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής αφού έχουν προκληθεί ζημιές σε όλο το οδικό δίκτυο δυσκολεύοντας την πρόσβαση σε πολλές περιοχές και αυξάνοντας την επικινδυνότητα στη διέλευση οχημάτων καθώς επίσης καταγράφονται σοβαρές ζημιές στα ρέματα του Δήμου και στο δίκτυο ύδρευσης.


Επίσης έχει δημιουργηθεί μέγιστο θέμα στην υδροδότηση όλου του Δήμου λόγω της θολερότητας του νερού στο δίκτυο και στα σημεία των υδροληψιών.

Συγκεκριμένα: Στις τοπικές κοινότητες Αγ. Δημητρίου και Καλλιανού , σε περισσότερα από 30 σημεία όπου υπάρχουν συμβολές με ρέματα υπάρχει διάβρωση στα κατάντι των δρόμων και είναι άκρως απαραίτητη η άμεση κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και η επισκευή του οδοστρώματος λόγω εξαιρετικής επικινδυνότητας.

2 Χρειάζεται άμεση επισκευή του αγροτικού οδικού δικτύου που στα περισσότερα σημεία κρίνετε άκρως επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα. Σε πάνω από 30 κατοικίες στην Τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου, και σε πάνω από 20 κατοικίες στην Τοπική κοινότητα Καλλιανού έχει καταστραφεί ο Περιβάλλον χώρος τους και στις περισσότερες είναι δύσκολη ακόμα και η πρόσβαση σε αυτές.

Στις τοπικές κοινότητες Αγ. Δημήτριος και Καλλιανοί και στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλιά αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με την υδροδότηση λόγω βλαβών στο δίκτυο υδροδότησης που βρίσκεται πλέον εκτεθειμένο.

Έχουν γίνει μεγάλες κατολισθήσεις στα πρανή σχεδόν όλων των ρεμάτων με αποτέλεσμα να απειλούνται ιδιοκτησίες , κτίσματα και τεχνικά.

Είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των ρεμάτων του Δήμου καθώς και των αυλάκων απορροής υδάτων ,σε περίπτωση νέας επιδείνωσης ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες καταστροφές.

Δεν είναι προσπελάσιμος ο δρόμος από τη θέση «Λενοσσαίοι» έως την τοπική κοινότητα «Καλλιανοί». Καταγράφονται διαβρώσεις στα περισσότερα τεχνικά.

Κρίνετε απαραίτητη η κατασκευή του κλειστού οχετού επί της Ανατολικής περιμετρικής οδού του παλαιού σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρύστου ο οποίος οδηγεί στη θάλασσα.

Η επέκταση της δημοτικής ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου η οποία δεν έχει δίκτυο όμβριων έχει ως αποτέλεσμα να έχει παρασυρθεί όλη η διαμορφωμένη με 3Α οδοποιία.

Ο Δήμος μας, βάσει των οικονομικών του δυνατοτήτων είχε προβεί προγραμματισμένα σε βελτιώσεις στην αγροτική οδοποιία ωστόσο οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατέστρεψαν και εκμηδένισαν κάθε προσπάθεια που είχε γίνει από πλευράς μας.

Για όλες τις παραπάνω περιγραφές ζημιών, οι οποίες δεν είναι ολοκληρωμένες, ο Δήμος Καρύστου δεν δύναται να ανταπεξέλθει οικονομικά για την αποκατάστασή τους και προτείνουμε να ζητηθεί η έκτακτη επιχορήγηση από πλευράς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και από τα αρμόδια Υπουργεία λόγω των έκτακτων φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα ΑΠΟΦ ΑΣΙΖΕΙ

Ζητούμε την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Καρύστου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και από τα αρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την περιοχή μας όπως περιγράφονται στην εισήγηση του Δημάρχου που αναπτύχθηκε στο σκεπτικό της παρούσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου