Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΕΣΠΑ 2014-20120 .Δημιουργία γραφείου ΕΣΠΑ από τον δήμο Καρύστου.


Στην ημερίδα που έγινε την Τετάρτη 23 Μαρτίου στο Γιοκάλειο Ίδρυμα, ο δήμαρχος Λευτέρης Ραβιόλος ανακοίνωσε την δημιουργία γραφείου ΕΣΠΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στην ημερίδα συμμετείχε ο κ.Αποστολάκης Γιώργος, Οικονομολόγος, ο οποίος έκανε μια Εισαγωγή στις τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Επίσης η κ.Μπαλίκου Γιούλη , Σύμβουλος Επιχειρήσεων, η οποία συνέχισε στην παρουσίαση των επιδοτούμενων προγραμμάτων " Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" και " Νεοφυής" , επιχειρηματικότητας.
Η κ.Αποστολάκη Μέλπω, Σύβουλος Επιχειρήσεων  συνέχισε στην παρουσίαση των επιδοτούμενων προγραμμάτων ," Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών " και τέλος,
"Aναβάθμιση υφισταμένων ΜΜΕ με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές".

Mετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των προγραμμάτων ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου