ΘΕΜΑ : Εκδήλωση για ιδιώτες και Συλλόγους στην Αμάρυνθο Εύβοιας σχετικά με το CLLD/LEADER 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Λ. ΧΑΙΝΑ 93  ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
ΤΗΛ. 2221026626 - 89706
FAX 2221077747
e-mail: info@anevia.gr
ΧΑΛΚΙΔΑ   8-7-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Εκδήλωση για ιδιώτες και Συλλόγους στην Αμάρυνθο Εύβοιας σχετικά με το CLLD/LEADER 2014-2020

Την Κυριακή 10 Ιουλίου στις 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αμαρύνθου, η Αναπτυξιακή Εύβοιας  ΑΕ, εταιρεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων της Εύβοιας, διοργανώνει συνάντηση με στόχο την προετοιμασία του τοπικού προγράμματος <<CLLD/LEADER Βόρειας & Κεντρικής Εύβοιας>>  για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων Αγροτικής ανάπτυξης και  Αλιείας και συγκεκριμένα του  Μέτρου 19 : «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του CLLD/ LEADER»  και του άξονα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά  Ταμεία Γεωργίας και Αλιείας.
            Προσκαλούνται οι εκπρόσωποι Συλλόγων (πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, αλιευτικοί, εμπορικοί, δασικοί κλπ), οι επιχειρηματίες, και οι κάτοικοι του Δήμου Ερέτριας να συμμετέχουν στην συνάντηση, στην οποία θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες  για τον καθορισμό   της στρατηγικής των νέων τοπικών προγραμμάτων. Επίσης, θα έχουν την δυνατότητα να εκδηλώσουν το καταρχήν επενδυτικό ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας τα συνοπτικά έντυπα υποβολής πρότασης/ιδέας, έτσι ώστε τα σχεδιαζόμενα τοπικά προγράμματα να απαντούν στις ανάγκες και δυνατότητες της περιοχής εφαρμογής και να είναι ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα.
Μέσω του τοπικού προγράμματος  μπορούν να ενταχθούν, ενισχυθούν και υλοποιηθούν παρεμβάσεις που αφορούν είτε δημόσιου χαρακτήρα δράσεις, είτε επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε δράσεις Συλλογικών φορέων. Δικαιούχοι της προβλεπόμενης ενίσχυσης δύναται να είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και φορείς τους, ιδιωτικοί φορείς, επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) λειτουργούσες ή υπό ίδρυση, συλλογικοί φορείς κλπ.
Παράλληλα, μέσω του evialeader.blogspot.com μπορεί να γίνει η συμπλήρωση σχετικού εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  ενεργή συμμετοχή στην διαβούλευση για την κατάρτιση των προγραμμάτων και του συνοπτικού εντύπου υποβολής της πρότασης ή ιδέας.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει είτε μέσω της σχετικής ιστοσελίδας στο evialeader.blogspot.com, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο anevialeader@gmail.com, είτε τηλεφωνικά στα 2221026626 και 2221089706, είτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εύβοιας στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα – Γραφεία 302 και 303).


Σχόλια