Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΗΡΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓ.ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ 30-07-2016
                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΧΑΛΚΙΔΑ,  9-8-2016

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
    
       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:34100, ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Γ. Κωστόπουλος

ΤΗΛ. .22210 20000

Κιν. Τηλ. : 6974589684

ΦΑΞ: 22210 36050
 Εmail: kostopoulos.g@naevias.gr


                                                   
                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΗΡΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓ.ΑΝΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΙΣ 30-07-2016

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, μετά από συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ανακοινώνει τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την καταβολή παροχών προς τους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν από τη δασική πυρκαγιά της 30ης Ιουλίου:
α. Οι πολίτες που υπέστησαν ζημιές, καταθέτουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –Αγ.Άννας στους κάτωθι αρμόδιους υπάλληλους, σε ώρες από τις 09:00 ως τις 14:00:
- Νικόλαος Σκουμπρής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22273 50223 και 22270 31400
- Αρβανίτης Νικόλαος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22273 50125
- Μπενετής Ανδρέας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22273 50111

β. Ο Δήμος συστήνει επιτροπή παραλαβής των αιτημάτων, η οποία θα διαχωρίζει το είδος της ζημιάς δηλ., κατοικία, επιχείρηση, αγροτοκτηνοκτροφικά, και θα τα αποστέλλει στην Πρόνοια του Δήμου, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και στον ΕΛΓΑ, αντίστοιχα.
γ. Συγκροτούνται επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών από την αρμοδία υπηρεσία ανάλογα το είδος των ζημιών που αναφέρετε στην παραπάνω παράγραφο (β).
δ. Θα ακολουθήσουν αυτοψίες από τις επιτροπές και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την κάθε ζημιά και με την ολοκλήρωση τους, σύνταξη συγκεντρωτικής κατάστασης των πληγέντων με τις ζημίες αναλυτικά και το κόστος των ζημιών αυτών. Στη συνέχεια συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο φάκελο του κάθε πληγέντα.
ε. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το υπ΄αριθμ. 123232/331 – 4/8/2016 έγγραφο της  έχει ήδη γνωστοποιήσει το συμβάν στην αρμόδια Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών , Ναυτιλίας & Τουρισμού, ώστε να ακολουθήσουν οι ενέργειες οριοθέτησης της πυρόπληκτης περιοχής
διευκρινίζεται ότι :
·         Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/97 (ΦΕΚ 17 τ. Α΄) το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού είναι αρμόδιο για την αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων μέσω της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΥΑ οικ. 3648/387/30-3-2012). Οι διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, καθορίζονται με την ΥΑ 20725/Β.979/10-05-2011.
·         Η αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ.57/73 και την με αριθμ. Π2α/οικ.2673/29-8-2011 (ΦΕΚ1185/Β’/11-9-2011) ΚΥΑ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφ’ άπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την επισκευή κύριας κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής) μεταβιβάσθηκε με το άρθρο 94 παρ.3β του Ν. 3852/2010, στους Δήμους.
·         Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
·         Προϋπόθεση για την υλοποίηση και γενικά τη διαχείριση του έργου της αποκατάστασης είναι η οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου