Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

1000 και πλέον επιχειρηματίες της Εύβοιας μέσα στο 2016 απέκτησαν γνώσεις τεχνικού ασφαλείας, με τα σεμινάρια που διεξάγει το Επιμελητήριο.

ΧΑΛΚΙΔΑ 2/12/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


1000 και πλέον επιχειρηματίες της Εύβοιας μέσα στο 2016 απέκτησαν γνώσεις τεχνικού ασφαλείας, με τα σεμινάρια που διεξάγει το Επιμελητήριο.  

   
Το Επιμελητήριο Εύβοιας την τρέχουσα περίοδο διεξάγει εκπαιδευτικά προγράμματα  σε όλο το Νομό για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Β’ και Γ’ κατηγορίας, σε εργοδότες ή υπαλλήλους επιχειρήσεων ώστε να μπορούν οι ίδιοι να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους. Ενδεικτικό της μεγάλης συμμετοχής των σεμιναρίων από τους επιχειρηματίες είναι το γεγονός ότι από τον Οκτώβριο του 2016 έως και σήμερα το Επιμελητήριο εκπαίδευσε σε όλη την Εύβοια 1.000 και πλέον επαγγελματίες. Τα εν λόγω σεμινάρια ο Φορέας τα διεξάγει με συνέπεια εδώ και χρόνια, σε όλο το Νομό και όχι μόνο στην Χαλκίδα, διότι σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, να χρησιμοποιούν τεχνικό ασφαλείας.

Το Επιμελητήριο ωστόσο την φετινή χρονιά έχει εντατικοποιήσει την διεξαγωγή των σεμιναρίων αυτών, διότι πέραν της υποχρεωτικότητας που επιβάλλει ο ανωτέρω νόμος για την χρησιμοποίηση τεχνικού ασφαλείας, η σημαντικότητα των αποτελεσμάτων τους για τις ευβοϊκές επιχειρήσεις έγινε ακόμη μεγαλύτερη αφού τελικά συμβάλλουν και στην μείωση των μηνιαίων εξόδων τους, θέμα μείζων για τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα δε, την δεδομένη δυσβάστακτη οικονομική περίοδο και συμβάλλουν στην μείωση των εξόδων γιατί η κατάρτιση που προσφέρουν επιτρέπει σε άτομο της επιχείρησης να ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, άρα αυτόματα απαλλάσσει την επιχείρηση της υποχρέωσης να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη.
Το Επιμελητήριο Εύβοιας με γνώμονα την υποχρεωτικότητα του Νόμου, την σημαντικότητα του αντικειμένου εκπαίδευσης και την μεγάλη αποδοχή από τους επιχειρηματίες, θα συνεχίσει την συστηματική διεξαγωγή των συγκεκριμένων σεμιναρίων, τα οποία δεν αποτελούν μια μεμονωμένη δράση του Φορέα αλλά εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που εκφράζεται με την υλοποίηση πολλαπλών δράσεων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου