Ετήσιος χορός του Ναυτικού Ομίλου Καρύστου.
Σχόλια