Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

1η Διεθνή Έκθεση "VERDE TEC 17 " TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .


  • Αντιπρόσωποι και έµποροι από όλη την Ελλάδα. 
  • Ξένες αντιπροσωπείες. 
  • Ιδιώτες που ενδιαφέρονται για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, βιολογικών καθαρισµών και συστηµάτων ποιότητας νερού ή εξοικονόµησης ενέργειας στα ακίνητά τους.

Δασικοί Χάρτες – 21 Απαντήσεις σε Ερωτήματα Πολιτών


Δασικοί Χάρτες – 21 Απαντήσεις σε Ερωτήματα Πολιτών
Μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες πολιτών, για τα λάθη που εντοπίζουν στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν, καθώς φαίνεται να έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, περιοχές κατοικημένες ή αγροτικές. Επιπλέον, σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει με τα χρήματα που πρέπει να καταβάλουν όποιοι υποβάλουν αντίρρηση, επειδή το κτήμα, η καλλιεργήσιμη έκταση, το σπίτι ή το οικόπεδό τους εμφανίζεται στους χάρτες ως δασική έκταση.
Από τις ημερίδες για την ανάρτηση των δασικών χαρτών που διοργανώνουν οι Δήμοι του Νομού Λάρισας για την ενημέρωση των πολιτών, όπου παρευρίσκομαι ως ομιλητής, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα πολιτών για τις ιδιοκτησίες τους και στην παρούσα ανάλυση δίνονται απαντήσεις σε 21 από αυτά:
1. Πώς χαρακτηρίζεται στον χάρτη μια περιοχή δασική;
Με βάση τη δασική νομοθεσία, ως βάση για τον καθορισμό των δασικών εκτάσεων χρησιμοποιούνται οι αεροφωτογραφίες (Α/Φ) του 1945 ή του 1960 όταν οι του 1945 δεν είναι ευκρινείς. Οι παλαιές αεροφωτογραφίες συγκρίνονται με νεότερες, της περιόδου 2007-2009 και έτσι αποτυπώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, αν είναι ίδιος ή αν έχει αλλάξει.
2. Πώς μπορεί κάποιος να δει τον δασικό χάρτη;
Στην ιστοσελίδα www.ktimanet.gr, όπου υπάρχουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κτηματολογίου. Ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει το ακίνητό του εστιάζοντας στις Α/Φ ή χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες του.
3. Ποια είναι η σχέση του δασικού χάρτη με το κτηματολόγιο;
Το κτηματολόγιο αποτυπώνει σε χάρτη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Οι δασικοί χάρτες δεν εξετάζουν ιδιοκτησία, αλλά τον χαρακτήρα μιας έκτασης.
4. Τι γίνεται αν δεν μπορεί κάποιος να εντοπίσει το ακίνητο;
Μπορεί να απευθυνθεί για δωρεάν βοήθεια στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ). Ο κατάλογος των σημείων βρίσκεται στην ίδια ιστοσελίδα.
5. Πως γίνεται η υποβολή αντιρρήσεων;
Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, όπου υπάρχει και εγχειρίδιο οδηγιών. Για να κατοχυρωθεί η αντίρρηση, ο πολίτης θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό που ξεκινά από τα 10 € και φθάνει τα 3.300 €, ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που εμφανίζεται δασική. Σε κάποιες περιπτώσεις το τέλος δεν είναι απαραίτητο, όπως σε περιπτώσεις εποικισμών (διανομές), σε περιπτώσεις όπου δεν έχει καταχωρηθεί μια εκκρεμής πράξη χαρακτηρισμού, σε περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός των ορίων οικισμού και δεν έχουν καταχωρηθεί στο δασικό χάρτη τα ανάλογα διαγράμματα, σε περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές τού εποικισμού και σε περιοχές που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις.
6. Τι γίνεται αν μία ιδιοκτησία εμφανίζεται το 1945 δασική και σήμερα δασική ή άλλης μορφής;
Υποβάλλεται αντίρρηση, προσκομίζοντας έκθεση φωτοερμηνείας που αποδεικνύει ότι το 1945 ήταν αγροτική έκταση και όλα τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Όταν κυρωθούν οριστικά οι δασικοί χάρτες και δεν έχει γίνει δεκτή η αντίρρηση, είτε γίνεται προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ή εξαγοράζεται περιουσία του Δημοσίου, πληρώνοντας το 1/3 της αντικειμενικής αξίας.
7. Τι γίνεται αν μία ιδιοκτησία εμφανίζεται το 1945 αγροτική και σήμερα δασική;
Υποβάλλεται αντίρρηση προσκομίζοντας τίτλους ιδιοκτησίας. Αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας προ της 23/2/1946, χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικές, ενώ αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας μετά την 23/2/1946 και πριν την 8/8/2004, χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικές, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση και όχι για δόμηση.
8. Ποιοι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι έγκυροι αν μία ιδιοκτησία εμφανίζεται το 1945 αγροτική και σήμερα δασική;
Είναι οι τίτλοι που μεταγράφονται στο υποθηκοφυλακείο, όπως οι εν ζωή δικαιοπραξίες, οι περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων, οι εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου, οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και οι αποδοχές κληρονομιάς ή κληρονομητήρια και για τους οποίους υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή μέχρι σήμερα.
Για τίτλους πριν την 23/2/1946 δεν απαιτείται κληρονομητήριο ή συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής κληρονομιάς και μεταγραφή.
Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 767/22-03-2016), η χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κυριότητας δε συνιστά τίτλο, ούτε οι βεβαιώσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και οι βεβαιώσεις−πιστοποιητικά προέδρων Κοινοτήτων. Σύμφωνα με άλλη Υπουργική Απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β' 3532/3-11-2016), η έκτακτη χρησικτησία συνιστά τίτλο. Εδώ πρέπει να γίνει διευκρίνιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.
9. Ποιοι άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι έγκυροι για την υποβολή αντιρρήσεων σε άλλες περιπτώσεις και τι γίνεται αν δεν υπάρχουν τίτλοι;
Είναι οι τίτλοι που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα, όπως η κυριότητα, η πραγματική δουλεία, η περιορισμένη προσωπική δουλεία, η επικαρπία πράγματος ή δικαιώματος, η οίκηση και η υποθήκη και οι τίτλοι που αφορούν ενοχικά δικαιώματα, όπως η μίσθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθωση και το προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου και τα οποία αποδεικνύονται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα.
Αν δεν υπάρχουν τίτλοι, δεν υπάρχει δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία να δικαιωθεί κάποιος, εκτός και αν υπάρξει κάποια πολιτική απόφαση.
10. Τι κάνω αν μισθώνω ακίνητο ή κατέχω προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου και αυτά εμφανίζονται ως δασικά;
Για την μίσθωση ακινήτου για χρονικό διάστημα, μακρότερο από εννέα έτη, απαιτείται η μίσθωση να έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που να έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή. Εάν πληρούνται τα παραπάνω υποβάλλεται αντίρρηση.
11. Τι γίνεται αν μία ιδιοκτησία εμφανίζεται το 1945 αγροτική και σήμερα αγροτική;
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
12. Τι γίνεται αν μία μη δασική ιδιοκτησία εμφανίζεται μέσα στα όρια αναδασωτέας περιοχής;
Οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν στο δασαρχείο, ώστε να ζητήσουν την τροποποίηση της απόφασης αναδάσωσης. Δεν υπάρχει νόημα να υποβάλλουν αντίρρηση.
13. Τι γίνεται αν κατά την εφαρμογή των τίτλων διαπιστώνονται ασυμφωνίες σχετικά με το εμβαδό, τη θέση, τα όρια του ακινήτου ή ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις μεταξύ τρίτων, χωρίς να θίγονται δικαιώματα του δημοσίου;
Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος περιορίζεται στην ύπαρξη των μεταγραμμένων τίτλων που αποδεικνύουν κυριότητα του αιτούντα επί του ακινήτου, αφού ο καθ' όρια προσδιορισμός θεωρείται επικρατέστερος του προσδιορισμού με βάση το εμβαδόν.
14. Τι γίνεται αν ένα οικόπεδο όπου έχει χτιστεί οικοδομή με νόμιμη οικοδομική άδεια εμφανίζεται ως δασικό;
Εφόσον είναι νόμιμη, η οικοδομική άδεια είναι ισχυρή και δεν αναιρείται. Θα πρέπει όμως να υποβληθεί ατελώς αντίρρηση, ώστε να τροποποιηθεί ο χάρτης.
15. Έχω ανεγείρει οικοδομή χωρίς οικοδομική άδεια σε δασική έκταση. Τι πρέπει να κάνω;
Ο νόμος 4389/2016 προβλέπει ότι οι οικισμοί αυθαιρέτων μπορούν προς το παρόν να εξαιρεθούν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, αν οι πολεοδομίες υποβάλουν τα όριά τους και τα οποία λέγονται οικιστικές πυκνώσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δήμο τους για να δουν αν το έχει κάνει. Πάντως, οι νόμοι για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων εξαιρούν όλοι τα αυθαίρετα σε δάση και δασικές εκτάσεις.
16. Τι γίνεται αν ένας αγρότης καλλιεργεί εκχερσωμένη δημόσια δασική έκταση;
Ο νόμος 4280/2014 προέβλεψε μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο πολίτης μπορεί να εξαγοράσει την έκταση αυτή, με το ανάλογο τίμημα. Η προθεσμία λήγει περίπου σε ένα χρόνο.
17. Τι γίνεται με τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν αντιρρήσεις;
Σε αυτές τις εκτάσεις ο δασικός χάρτης θα κυρωθεί οριστικά.
18. Αν η προθεσμία λήξει, μπορεί ένας πολίτης εκ των υστέρων να υποβάλει αντίρρηση;
Σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων εντός της προθεσμίας, ο χαρακτήρας μιας έκτασης είναι οριστικός και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση και τροπολογία. Όλη η διαδικασία γίνεται για μια φορά και δεν θα υπάρξει άλλη δεύτερη ευκαιρία είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.
19. Τι γίνεται με τα καστανοδασοτεμάχια που χαρακτηρίζονται δασικά;
Υποβάλλεται αντίρρηση, αν τα καστανοδασοτεμάχια παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα και χωρίς τίμημα, με απόφαση του νομάρχη, σε κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς ή κτηνοτρόφους, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού, εφόσον αυτοί και οι δικαιοπάροχοί τους τις νέμονται και τις κατέχουν επί είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια, καταθέτοντας το αντίστοιχο παραχωρητήριο. Τα παραπάνω καστανοδασοτεμάχια δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία.
20. Τι γίνεται με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις του 1945;
Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις του 1945 δεν θεωρούνται δασικές όταν αναγνωρίστηκαν, παραχωρήθηκαν, περιήλθαν στους δικαιούχους και αποκαταστήσαν σε γεωργικό κλήρο γεωργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003. Εάν υπάρχει υπαγωγή σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, υποβάλλεται αντίρρηση.
21. Τι γίνεται όταν η υποβολή αντίρρησης αφορά ταυτόχρονα εκτάσεις που εξαιρούνται της καταβολής τέλους και εκτάσεις για τις οποίες οφείλεται τέλος;
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υποβληθούν δύο ξεχωριστές αντιρρήσεις.
Νίκος Καρδούλας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Τηλεπισκόπισης – GIS_UK Πρώην Διευθυντής ΓΥΣ
larissanet.gr

Πήλιουρα-Αναβίωση του εθίμου στα Στύρα της Εύβοιας

notia-evia-online.blogspot.com


Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή.
Ταυτίζονται με την περίοδο του Τριωδίου, μια κινητή περίοδο στην Ορθόδοξη Χριστιανική μας παράδοση απο την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής.


Τις μέρες αυτές γίνεται και το έθιμο του γλεντιού της ψυχαγωγίας και του “μασκαρέματος” που έχει παραμείνει από τα Κρόνια, Λουπερκάλια και Σατουρνάλια από τις αρχαιότερες Διονυσιακές γιορτές των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμή του Διονύσου.


Αποκριά (αποκρεά) σημαίνει αποχή από το κρέας. Είναι ευκαιρία για όλο τον κόσμο να διασκεδάσει, να ξεχάσει τις έγνοιες της καθημερινότητας. Κάθε τόπος έχει τα δικά του έθιμα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος γιορτάζουν την Αποκριά με κοινό στόχο. Την χαρά το γλέντι την ανεμελιά.


Στά Στύρα όπως κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβίωσε το έθιμο Πήλιουρα στην πλατεία του χωριού. Φαγοπότι, ζωντανή μουσική, χορός και χαρούμενα πιτσιρίκια πηδούσαν πάνω από την φωτιά.


Υπέροχες εικόνες παράδοσης στα Στύρα...Ετσι απλά σαν παραμύθι!

Πηγή: Μιχάλης Καλαλούγκας

Στην Κάρυστο έκαψαν τον "Μακαρούνα" και φέτος (ΕΙΚΟΝΕΣ)

notia-evia-online.blogspot.com

Στην Κάρυστο έκαψαν τον "Μακαρούνα" και φέτος (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Το έθιμο του καψίματος του «Μακαρούνα» αναβίωσε σήμερα στην Κάρυστο της Νότιας Εύβοιας.

Ο «Μακαρούνας», σύμφωνα με το έθιμο, ήταν ένας άνδρας που είχε «πλούσια» σεξουαλική δράση και σύμφωνα με το έθιμο πάντα, δεν άφηνε «παραπονεμένη» καμία γυναίκα.

Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς ο Μακαρούνας ως φαίνεται έφαγε υπερβολικά (μακαρούνες κτλπ) και το αποτέλεσμα γι αυτόν ήταν τραγικό αφού «έσκασε» από το πολύ φαγητό.
Μόλις έγινε γνωστός ο «χαμός» του ο γυναικείος πληθυσμός θρήνησε γοερά.

Αυτό το έθιμο λοιπόν αναβίωσε με πολύ κέφι και γέλιο σήμερα στην Κάρυστο από τα μέλη της ΛΕΣΧΗΣ 4X4 Καρύστου σε συνεργασία με τον Ιππικό Σύλλογο Καρύστου «ΦΙΛ-ΙΠΠΟΙ».

Η πομπή ξεκίνησε από την παραλία της Γαλλίδας στις 13:30μμ, στην συνέχεια κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία της Καρύστου και τελικά ο Μακαρούνας κάηκε κάτω από το Μπούρτζι όπως βλέπετε στις φωτογραφίες.

Και του χρόνου με υγεία !!!Φωτογραφίες: Λέσχη 4x4 Καρύστου

Ανοικτή πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην εκχώρηση του Αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης» των Χανίων

Προς την Κυβέρνηση: Ψηφίζουμε ενάντια στην εκχώρηση του αεροδρομίου ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ των Χανίων

Ανοικτή πρωτοβουλία πολιτών ενάντια στην εκχώρηση του Αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης» των Χανίων

Η επιλογή της σημερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων να εκχωρήσουν το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων (και του Ρεθύμνου) και μαζί με αυτό, 13 ακόμη, περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας δεν είναι μία απλή πολιτική πράξη η οποία βλάπτει το δημόσιο συμφέρον αλλά πράξη η οποία εκχωρεί και παραδίδει τις πύλες εισόδου και τη ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός, στους Γερμανούς.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Κούλουμα στην Πλαζ της Πάτρας.

 Μια όμορφη γιορτή είχε στήσει ο δήμος Πατρέων στην Πλαζ με παραδοσιακούς χορούς , κεράσματα αλλά και  για τους μικρούς της παρέας. Μετά ακολούθησε  ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα που άφησε πολύ ικανοποιημένους τις εκατοντάδες των επισκεπτών.

Η Πλαζ είναι λίγο πιο έξω και οι εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν εκτός από καφέ και εστιατόριο, μεγάλα πάρκα, κοινόχρηστους χώρους με τραπέζια, παιδικές χαρές και όλο τον εξοπλισμό μιας οργανωμένης πλαζ.

                                      

 Ο αέρας ανέβαζε και κατέβαζε τους αετούς, τα εστιατόρια με τα θαλασσινά ήταν γεμάτα μέχρι αργά το απόγευμα και κουρασμένοι ηλικιωμένοι ξεφόρτωναν τα σκεύη του πικ νικ καθυστερώντας την κίνηση.
Η Πάτρα ξαναβρίσκει σιγά σιγά τους καθημερινούς της ρυθμούς με τα χιλιάδες παιδιά να ξεκουράζονται από το πολυήμερο καρναβάλι και όπως έγραψε και ένα από αυτά, " Πρέπει να τρώω ένα μήνα ψωμί με κέτσαπ να ισοφαρίσω τα έξοδα!"


Αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα και αυτά που θα φέρει μαζί της θα είναι έναν  ανοιξιάτικο ήλιο και την προσμονή του  Πάσχα!Οι άνθρωποι ως θέαμα.


 Στο καρναβάλι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους καρναβαλιστές και τα άρματα,αλλά ένας άλλος μεγάλος πρωταγωνιστής είναι το ανθρώπινο πλήθος που κατακλύζει όπου γίνονται παρόμοιες γιορτές.
 Άνθρωποι όλων των ηλικιών με την περίπτωση της Πάτρας όπου κυριαρχεί η νεολαία, δημιουργούν ένα πολύβουο μελίσσι, μια ανθρώπινη κινούμενη εικόνα, που ανασυντήθεται κάθε στιγμή πάνω στο ίδιο θέμα.
 Σε κάποιες γωνιές οι άστεγοι, μια παραφωνία στην δυνατή χορευτική μουσική, σε κάποια πεζοδρόμια λίγο πιο έξω από κέντρο, σκυθρωποί νέοι άνθρωποι ατενίζουν τον ορίζοντα και σκέφτονται το πως θα περάσουν την θάλασσα που τους χωρίζει από τον τελικό προορισμό τους.
Μια ζωή σε αναστολή λόγω προσφυγιάς η ανάγκης.
"Το καρναβάλι του 2017 τέλειωσε, αρχίζει το καρναβάλι του 2018", ανάγγειλε ο δήμαρχος Πατρέων κ.Πελετίδης δείχνοντας την διαρκή προετοιμασία μέσα στον χρόνο για αυτές τις λίγες μέρες του καρναβαλιού που στην Πάτρα κρατά 40 μέρες.

Ο κ.Πελετίδης είναι ένας πολύ αγαπητός δήμαρχος και προσπαθεί να πάρει η πόλη υπό την δικαιοδοσία της το παραλιακό μέτωπο από τον οργανισμό λιμένων.
Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει φροντίδα τελικά σε πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο της παραλίας που είναι πραγματικά κρίμα.

Εν τω μεταξύ κατά χιλιάδες κατέβαιναν στο σημείο καύσης του καρνάβαλου ενώ η φιλαρμονική έπαιζε στην σκηνή.
Τα πυροτεχνήματα ήταν ένα μαγευτικό θέαμα με τα κινητά να δημιουργούν μια κομματιαστή οθόνη και τα επιφωνήματα έκπληξης να καταγράφονται μαζί με την εικόνα.
Τα παιδιά γύρω μου χόρευαν μετά από λίγο τα τραγούδια των Boney M, του ίδιου συγκροτήματος που άκουγα στην ηλικία τους. Και ήταν πράγματι σαν να μην πέρασε μια μέρα μιας που έστω από μακριά ο χρόνος φαίνεται να τους έχει ξεχάσει.

Το ανθρώπινο ποτάμι σκορπίστηκε ανάμεσα στους δρόμους στα χιλιάδες μπαράκια που κράτησαν τα πάρτι τους μέχρι το πρωί,μακριά από τα βάσανα των μεγάλων.

Καλή Σαρακοστή σε όλους.

Μαρμαριώτικο Καρναβάλι 2017: Μεγάλη επιτυχία-Πολλές συμμετοχές


Με σύμμαχο τον καλό καιρό πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Μαρμαριώτικο Καρναβάλι,σήμερα, Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 το μεσημέρι.

Η μεγάλη συμμετοχή των καρναβαλιστών, η πολύ καλή οργάνωση και το μεγάλο κέφι ήταν η πρωταγωνιστές και φέτος κάνοντας τον κόσμο που παρακολούθησε να απολαύσει όμορφες εικόνες Αποκριάς από το πανέμορφο αυτό κομμάτι της Νότιας Εύβοιας, το Μαρμάρι.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΔείτε περισσότερες εικόνες στο Μαρμαριώτικο Καρναβάλι 2017 (32 ΕΙΚΟΝΕΣ)

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Πατρινό καρναβάλι για πάντα!

 Με ψιλόβροχο ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση και από νωρίς ένα κύμα από ομπρέλες είχε γεμίσει τις κερκίδες.
Ο μουντός και γεμάτος βροχή αλλά έκανε την χάρη σε τόσο κόσμο να κρατηθεί και να μην χαλάσει αυτήν την όμορφη γιορτή.