Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 16/ 2 / 2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθ. Πρωτ.: 1770 Τηλ. 22243 50016
 ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Καρύστου κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Πρόεδρους Τ.Κ. κ. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων Νέων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 22η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μύλων, Αετού και Καλυβίων περί οργάνωσης της αρδευτικής περιόδου έτους 2017.
 2. Έγκριση Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και ΕΠΔ οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»».
 3. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2016 του Δήμου Καρύστου.
4. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2017 στο ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».
5. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2017 στο ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».
 6. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου έτους 2014.
7. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου έτους 2015.
8. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καρύστου έτους 2016.
 9. Έγκριση καταβολής σε χρήμα των αναδρομικών για το γάλα των υπαλλήλων ετών 2015, 2016. 10. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού που επιδέχονται την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
 11. Ανανέωση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην νομική βάση πληροφοριών «Νομοτέλεια». 12. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά.
13. Έγκριση ετήσιας ανανέωσης της φιλοξενίας της Ιστοσελίδας του Δήμου Καρύστου.
14. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας μελών ΚΕΔΔΥ.
 15. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11β του ν.4412/2016).
 16. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11δ του ν.4412/2016).
 17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση πλακόστρωσης πεζοδρομίων».
 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αλμυροποτάμου».
 19. Καθορισμός οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην ιδιοκτησία Παρούσου στη θέση Ακρωτήρι της Τ.Κ. Αετού
. 20. Εξέταση αίτησης Νικολάου Κων/νου για διευκρίνιση, διόρθωση λεκτικού ορίου, οικισμού Λυκορέματος.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου