Το Καβοντορίτικο στην παραλία Χαλκίδας από 400 χορευτές.


Σχόλια