Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Συνοπτικά η παρουσίαση των έργων της ΕΝΕL με βάση την τροποποιημένη Μελέτη Επιπτώσεων (2016)


73 α/γ , σύνολο ισχύος 168 MW
Τύπος α/γ: enercon 2,3 MW
Μήκος πτερυγίου:71μ. και πύργου 64μ.
Συνολικό ύψος ανεμογεννήτριας: 100μ
Εκφόρτωση α/γ στην Κάρυστο
Προσωρινή αποθήκευση σε χώρο 20 στρεμμάτων

Πλατείες ανέγερσης:
Εκχέρσωση – ισοπέδωση :2,4 στρέμματα ανά α/γ.
Σύνολο επέμβασης σε γη 176 στρεμμάτων
Εκσκαφές: 337.000κ.μ., Επιχώσεις: 198.000κ.μ., 
Περίσσεια υλικών για απόθεση: 138.000 κ.μ

Εσωτερική οδοποιία εντός ΑΠ:
Μήκος: 34,19χμ. Επιφάνεια επέμβασης: 346 στρέμματα.
Διαπλατύνσεις: 32 στρέμματα
Εκσκαφές: 458.000 κ.μ,   Επιχώσεις: 134.000 κ.μ,   Απόθεση: 323.000 κ.μ

Δρόμοι πρόσβασης στα ΑΠ:
Συνολικό μήκος: 66χμ.
Επέμβαση σε 52χμ ( 40χμ ήδη υπάρχοντες + 12χμ νέοι δρόμοι)
Επιφάνεια επέμβασης: 305 στρέμματα
Εκσκαφές: 312.000 κ.μ,  Επιχώσεις: 188.000 κ.μ Περίσσεια υλικών: 123.000κ.μ

Πλάτος δρόμων:  έως 10μ. σύμφωνα με την εγκύκλιο 135661/4400/16.09.2013 του ΥΠΕΚΑ

Ελάχιστη ακτίνα στροφής: 25,5 μέτρα.

Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση δρόμων:  12%
Περιλαμβάνονται δρόμοι όπως:

·         από τον Καστανόλογγο μέσω της κορυφής της Οχης έως το Πετροκάναλο.
·         Δρόμοι σε κορυφογραμμές όπως Κερασιά, Ανατολή – Ανεμοπύλα, Τσιγκαθιά  και πλησίον της Λάκκα Μπούκουρα, Μηλιά, Προφήτης Ηλίας Καβοντόρου, Μύτικας (υψ.1040)
·         Διαπλάτυνση επαρχιακού δρόμου Καρύστου – Πλατανιστός – Αμυγδαλιά όπου χρειάζεται για την μεταφορά των α/γ.

8 ανεμολογικοί ιστοί με ύψος 64μ.
Δρόμοι πρόσβασης για ανεμολογικούς ιστούς: 1,2 χμ.
Επιφάνεια επέμβασης:  9,8 στρέμματα

8 οικίσκοι ελέγχου : 4 στρέμματα ανά οικίσκο, σύνολο: 32 στρέμματα

Υψηλή Τάση 150 kV
Μήκος: 25,4χμ
Πυλώνες: 74
Επέμβαση για τοποθέτηση πυλώνων: 73 στρέμματα  (1.044 m2 ανά πυλώνα)
Ζώνη κατάληψης: 849 στρέμματα (20μ. εκατέρωθεν της γραμμής)
Δρόμοι πρόσβασης στους πυλώνες: 26 χμ.
Πλάτος δρόμων: 4 έως 5 μέτρα και ελάχιστη ακτίνα στροφής 15μ.
Επιφάνεια επέμβασης: 264 στρέμματα, Εκσκαφές: 207.000 κ.μ
Επιχώσεις: 121.000κμ Περίσσεια υλικών : 85.000κ.μ
Υποσταθμοί: 2 σε Αμυγδαλιά και Αγιο Μάμμα (20 στρέμματα)
Τερματικός σταθμός στον Μπούρο με υπογειοποίηση 100μ  

Μέση Τάση 30 kV
Κατά μήκος όλων των οδών πρόσβασης
Εκτός οδοποιίας: τάφρος 7,2χμ. με 2 μέτρα πλάτος
Επέμβαση: 15 στρέμματα

Απόθεση περισσεύματος υλικών από εκσκαφές: 488.000κ.μ
 Σε εγκαταλλειμένα λατομεία στα Πλακωτά και Καβοντόρο ( χώρος μεταξύ Ζαχαριάς - Αμυγδαλιάς)
(Για την απόθεση θα χρειαστούν 33.000 μεταφορές με φορτηγά των 15κ.μ)

Χώροι παραγωγής σκυροδέματος σε Μηλιά και Σπηλιά (πλησίον Αγίου Δημητρίου)
Επιφάνεια χρήσης : 8 στρέμματα
Θραύση υλικών: 123.000κμ
Απόθεση στερεών αποβλήτων: στο χώρο σκουπιδιών του Δήμου Καρύστου.

Συνολικά νούμερα:
Στρέμματα συνολικής επέμβασης: 1.288 στρέμματα
Οδοποιία: 113 χ.μ.
Εκσκαφές: 1.179.000 κ.μ
Απόθεση υλικών: 488.000 κ.μ.

Απόσταση των αιολικών πάρκων της ΕΝΕL από τους οικισμούς και θόρυβος:
Χωριά
Απόσταση (μέτρα)
Θόρυβος 
Αγιος Δημήτριος
944
37.4
Ρούκλια
1.670
33.6
Κόμητο
1.195
32.9
Αντιά
2.337
30.3
Αμυγδαλιά
616
38.9
Ποτάμι
850
36.4
Πλατανιστός
515
40
Μετόχι
2.014
29.6
Πηδουλέικα
1.416
35.1
Επανωχώρι
860μ.
40.3
Ελαιώνας
1.465
31.3
Καψούρι
1.937
32.7
Θύμι
2.756
27.9
Σχίζαλι
530μ
42
Πρινιά
1.417
31.8


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το Ορεινό καταφύγιο της Όχης. Ιστορικά στοιχεία.

  Το ορεινό καταφύγιο της Όχης Αρχική   /  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ   /  Karystion Blog   /  Το ορεινό καταφύγιο της Όχης   Το ορεινό καταφύγι...