Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Καλυβίων
την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ.
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
:
1.
Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την
Συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρύστου».
2.
Συμπλήρωση της με αρ. 1/2017 Α.Δ.Σ. περί αποδοχής δωρεάς ασθενοφόρου οχήματος.
3.
Συμπλήρωση της με αρ. 301/2016 Α.Δ.Σ. περί συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στην
Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».
4.
Επικαιροποίηση της με αρ. 130/2016 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης μελέτης προμήθειας
φορτωτή - εκσκαφέα.
5.
Έγκριση διοργάνωσης του «1
ου
Αγώνα Δρόμου Στύρων» υπό την αιγίδα του Δήμου
Καρύστου.
6.
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7.
Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου ανταποκριτή
Ο.Α.Ε.Δ. της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων.
8.
Καθορισμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου έτους 2017 στο Δήμο
Καρύστου.
9.
Ορισμός μελών Επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών για την χορήγηση αδειών
υπαίθριου στασίμου εμπορίου.
10.
Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Καρύστου.
11.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καρύστου για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου
προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων.
12.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Νέος
καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς ΒΙΟ.ΚΑ Καρύστου».
13.
Ανάκληση της με αρ. 317/2016 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση παράτασης προθεσμίας του
έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ραπταίοι - Μεσοχώρια».
14.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου
– Έργα διαμόρφωσης χώρου μονάδας κομποστοποίησης Δ. Καρύστου - Έργα διαμόρφωσης
χώρου ΣΜΑ».
15.
Έγκριση 1
ου
Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδού πλησίον ιδιοκτησίας
Ζαρμπούτη».
16.
Ορισμός μελών Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση
υφιστάμενης οδού Πλατανιστός – Ποτάμι».
17.
Ορισμός μελών Επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών για την χορήγηση αδειών
υπαίθριου στασίμου εμπορίου.
18.
Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεως Καυσίμων και
Λιπαντικών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11β του ν.4412/2016).
19.
Εξέταση αίτησης Πολιτιστικού Συλλόγου Γιαννιτσιωτών - Ποθιωτών η «Φυλάγρα»
περί παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσίου ως έδρα του Συλλόγου.
20.
Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην παραλία Αγίου Δημητρίου.
21.
Έγκριση επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στον δρόμο Πόρτο Λάφια – Νημποριό.
22.
Εξέταση αίτησης Ζέμπη Ζωής περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την
εκμετάλλευση παιδικών παιχνιδιών αναψυχής.
23.
Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών Τελών Ύδρευσης.
24.
Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου