Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. ΣΤΑΘΑΚΗ, για το θέμα του ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, κ. ΣΤΑΘΑΚΗ, για το θέμα του ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στον ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


                                                                                                                                   1/03/2017
Στις 10 Φεβρουαρίου 2017 εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων από τη χερσόνησο του Μαλέα είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, προκειμένου να μεταφέρουν στον κ. Υπουργό την αγωνία των 3.000 συμπολιτών μας και των 32 συλλόγων και φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού, όσον αφορά τα σχέδια για την εγκατάσταση στη χερσόνησο του Μαλέα πυλώνων υψηλής τάσης, στο πλαίσιο της ενεργειακής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου.
Από την πλευρά του Υπουργείου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υπουργός, Γιώργος Σταθάκης, η ΓΓ του Υπουργείου, Χριστίνα Μπαριτάκη και ο σύμβουλος του κ. Υπουργού, Σταύρος Ραπτόπουλος.
Εκ μέρους των συλλόγων και φορέων της χερσονήσου του Μαλέα συμμετείχαν οι: Γιώργος Ν. Δερμάτης («Άρτεμις» – Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμβασίας /Χερσονήσου Μαλέα), Πάνος Γράφος (Ένωση Επιχειρηματιών Μονεμβασίας), Καλλιόπη Λιβανού (Ομοσπονδία Βατικιώτικων Συλλόγων Αττικής), Ηλίας Κρούπης (Σύλλογος Ελαφονησιωτών «Ο ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ»), Μάγδα Σωτηριανού (Σύλλογος «ΤΟΥΛΙΠΑ ΓΟΥΛΙΜΗ», διεθνής οργάνωση Arch International), Xρόνης Περιβολάρης (Ένωση Βατικιωτών Επιστημόνων), Σπύρος Πετρολέκας (χωροτάκτης – πολεοδόμος, συντάκτης του υπό έγκρισιν ΓΠΣ Βοιών, τεχνικός σύμβουλος Ομοσπονδίας Βατικιώτικων Συλλόγων Αττικής).
Κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό, κ. Γιώργο Σταθάκη και το επιτελείο του Υπουργείου:
  • Κατετέθηκαν από τους εκπροσώπους των συλλόγων και φορέων της χερσονήσου του Μαλέα οι 3.000 υπογραφές που συλλέχθηκαν κατά τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2016 υπέρ της παράκαμψης της χερσονήσου του Μαλέα, όσον αφορά τον ενεργειακό σχεδιασμό διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου
  • Κατετέθη η προσφυγή στο ΣτΕ που υπεβλήθη εναντίον του σχεδιασμού αυτού, τον Νοέμβριο του 2016, από τον Σύλλογο «Άρτεμις», δύο δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Μονεμβασίας (Στάθης Βελιώτης, Παναγιώτης Κόκκορης) και τον Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρηματιών Μονεμβασίας, Πάνο Γράφο.
  • Προτάθηκαν στον κ. Υπουργό και το επιτελείο του άλλες λύσεις όσον αφορά την επαρκή ενεργειακή τροφοδοσία της Κρήτης, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από μελέτες της ίδιας της ΡΑΕ, της ΔΕΗ,  του ΑΔΜΗΕ, αλλά και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (π.χ. η ενεργειακή αυτονομία της νήσου μέσω του μελλοντικού αγωγού φυσικού αερίου Eastmed, η μεταφορά και αποθήκευση συμπυκνωμένου φυσικού αερίου CNG, η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής μέσω του λεγόμενου «μεγάλου καλωδίου» η οποία, σύμφωνα με τη ΡΑΕ θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της Κρήτης).
  • Παρουσιάστηκε στον κ. Υπουργό και το επιτελείο του η μελέτη των ΡΑΕ/ΑΔΜΗΕ/ΔΕΗ του 2011, η οποία προκρίνει ως βέλτιστη λύση τη διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου με παράκαμψη του Μαλέα μέσω υποβρύχιου καλωδίου το οποίο θα προσαιγιαλώνεται βορείως της Μονεμβάσιας. Η συγκεκριμένη μελέτη προέβλεπε εναέριο δίκτυο μέχρι τους Μολάους  και επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 από τον τότε Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ και νυν Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, κ. Γιάννη Καμπούρη. Σε περίπτωση που προκρίνετο η λύση αυτή, τονίστηκε εκ μέρους των συλλόγων που συμμετείχαν στη συνάντηση, ότι η σύνδεση από το σημείο προσαιγιάλωσης έως τον ΚΥΤ Μολάων θα έπρεπε να γίνει με υπογειοποίηση του δικτύου και όχι με εναέριο δίκτυο.
  • Ετέθησαν υπόψιν του κ. Υπουργού και του επιτελείου του οι σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την προτεινόμενη χωροθέτηση της εναέριας γραμμής μεταφοράς κατά μήκος της χερσονήσου του Μαλέα, καθώς και το ότι βάσει της συγκεκριμένης χωροθέτησης, ανατρέπεται πλήρως το προτεινόμενο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή, όπως περιγράφεται μέσα από το ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβασίας και τον υπό τελική έγκριση ΓΠΣ Βοιών.
  • Επισημάνθηκε στον κ. Υπουργό και το επιτελείο του ότι με την εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης κατά μήκος της χερσονήσου του Μαλέα ακυρώνονται πλήρως οι  προτάσεις για θεσμοθέτηση της χερσονήσου του Μαλέα ως «Περιφερειακού Πάρκου» και «Τοπίου Διεθνούς Σημασίας», προτάσεις ικανές να προσφέρουν ουσιαστική «πνοή» στην ανάπτυξη του τόπου.
  • Εκφράστηκε η πρόθεση εκ μέρους των συλλόγων και φορέων του τόπου να εξαντληθούν όλα τα νομικά και άλλα μέσα, προκειμένου να μην καταστραφεί ο τόπος μας.
Κατά τη συζήτηση που διεξήχθη, υπήρξε από την πλευρά του Υπουργείου αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά σοβαρή η προσφυγή του συλλόγου «Άρτεμις» στο ΣτΕ, ενώ εκφράστηκε έντονος προβληματισμός αναφορικά με όλα τα ζητήματα που τέθηκαν (παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας στο προσβαλλόμενο στο ΣτΕ Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΡΑΕ, καθυστερήσεις που τυχόν θα υπάρξουν στο χρονοδιάγραμμα του έργου λόγω προσφυγών στη Δικαιοσύνη, η σθεναρή αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, κτλ).
Κατόπιν τούτων, υπήρξε ρητή δέσμευση του Υπουργού, κ. Γιώργου Σταθάκη, ότι το ζήτημα θα απασχολήσει σοβαρά το Υπουργείο και ότι θα εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ και ΦΟΡΕΙΣ της ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του ΜΑΛΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου