Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Η νέα σύνθεση του προεδρείου του Δ.Σ και των επιτροπών του Δήμου Καρύστου

eviavima.

Η νέα σύνθεση του προεδρείου του Δ.Σ και των επιτροπών του Δήμου Καρύστου


Tο Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου εξέλεξε στην ειδική συνεδρίαση της Κυριακής 5/3/17 νέο προεδρείο και νέα σύνθεση στις δημοτικές επιτροπές:
Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου:
α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βόσσος Αλκιβιάδης
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Γεώργιος

Οικονομική Επιτροπή:
Τακτικά Μέλη:
1.κ. Γκιβίσης Ζαφείρης
2.κ. Ζαφείρης Αθανάσιος
3.κ. Παναγιώτου Κωνσταντίνος
4.κ. Ζέμπης Ευάγγελος
5.κ. Κιούκη Μαρία
6.κ. Οικονόμου Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:
κ. Τούρλα Γεωργία
κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
κ. Κανέλλου – Χουντάση Μαρία
κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
κ. Σταθάκος Ιππόλυτος

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
Τακτικά Μέλη:
1.κ. Κανέλλου - Χουντάση Μαρία
2.κ. Πολυχρονίου Πολυχρόνης
3.κ. Γκεμίσης Ιωάννης
4.κ. Κεφαλάς Ευάγγελος
5.κ. Οικονόμου Γεώργιος
6.κ. Παλαμίδης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:
1.κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία
2.κ. Γιαννακάρης Κωνσταντίνος
3.κ. Διγαλέτος Κωνσταντίνος
4.κ. Μανώλης Εμμ. Νικόλαος
5.κ. Μήττας Δημήτριος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018

Ε ΠΙΤΡΟΠΗ Α ΓΩΝΑ Ε ΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κ ΑΡΥΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11 πμ ▪ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Ε...

Αρχειοθήκη

Google+ Badge