Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

Πρόσληψη 1 Επιμελητή Β΄Παιδιατρικής επί θητεία στο Νοσοκομείο Καρύστου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και το Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου ανακοινώνουν την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού

Το Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Επιμελητή Β' Παιδιατρικής επί θητεία.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2017-02/05/2017
Πληροφορίες: τηλ. 22243 50129, 22243 50105

Η Ανακοίνωση.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και το Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου ανακοινώνουν την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού. Ειδικότερα:
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν. –Κ.Υ. Καρύστου- Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης ( Γ.Ν. Χαλκίδας)
Προκηρύσσουμε για πλήρωση μία (1) κενή οργανική θέση ειδικευμένου ιατρού, Επιμελητή Β΄
Γενικής Χειρουργικής, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας .
Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται εις τριπλούν, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από Πέμπτη 20/4/2017 έως και Τρίτη 9/5/2017.
Αιτήσεις – δηλώσεις, μετά την λήξη της ορισθείσης προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.
 Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας , Γαζέπη 48 ΤΚ 34100 Χαλκίδα εις τριπλούν. Αιτήσεις – δηλώσεις , μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά και μαζί με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν. Χαλκίδας στο τηλ. 2221350297, για τυχόν διευκρινήσεις
Το Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Επιμελητή Β' Παιδιατρικής επί θητεία.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2017-02/05/2017
Πληροφορίες: τηλ. 22243 50129, 22243 50105

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου