Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

" Έγκριση πρότασης του Δήμου Καρύστου για την οριστική νομοθετική ρύθμιση του ιδιοκτησιακού ζητήματος Νότιας Καρυστίας", θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο την 14η Ιουνίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Κάρυστος 8 / 6 / 2017
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
\\ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. Ψήφισμα σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Καρύστου.
 2. Διοργάνωση εμποροπανήγυρης στον οικισμό Μαρμαρίου.
 3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2017
. 4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
 5. 1 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες» (ως προς την ορθή απεικόνιση του χρηματικού υπολοίπου και των οφειλών της 31ης-12-2016).
 6. 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».
7. Έγκριση Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων Α’ τριμήνου 2017 του ΝΠΔΔ: «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου «Ανεμοπύλες».
 8. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
 9. Έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Ομίλου Μαρμαρίου.
10. Έγκριση επιχορήγησης για την διοργάνωση της ποδηλατικής διαδρομής Γιβραλτάρ – Κάρυστος. 11. Διάθεση πίστωσης για την εργασία παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής προβολής και δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Καρύστου.
12. Κατανομή πιστώσεων ΑΠΕ και ΣΑΤΑ.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας : «Απορριμματοφόρο όχημα ανακυκλώσιμων υλικών».
14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δήμο Καρύστου-Έργα διαμόρφωσης χώρου μονάδας κομποστοποίησης Δήμου Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ».
 15. Εξέταση αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όμορα καταστήματα στην παραλία Νέων Στύρων.
16. Επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Καλυβίων Καρύστου.
 17. Επέκταση δημοτικού φωτισμού για την ηλεκτροδότηση του ΒΙΟ.ΚΑ Μαρμαρίου.
18. Εξέταση αίτησης Χουντάση Ιωάννη περί αλλαγής δρομολογίων του πλοίου της γραμμής Μαρμάρι – Ραφήνα.
 19. Εξέταση αίτησης Γκιβίση Γεωργίου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο) για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του ξενοδοχείου «Αναστασία».
 20. Εξέταση αίτησης Κώστα Νικολάου περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
 21. Εξέταση αίτησης Σαρλάνη Στυλιανής περί κατασκευής ξύλινης εξέδρας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματός της.
 22. Έγκριση πρότασης του Δήμου Καρύστου για την οριστική νομοθετική ρύθμιση του ιδιοκτησιακού ζητήματος νότιας Καρυστίας
. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου