Διανομή ροδακίνων από τον Δήμο Καρύστου.


Με τους προέδρους του Αετού, του Πλατανιστου, και τον αντιδήμαρχο στη διανομή ροδακινων από τον Δήμο Καρύστου σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες!
LikeShow more reactions
Comment

Σχόλια