Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Περιμένουμε ακόμα μια απάντηση για την υπογειοποίηση της Μέσης Τάσης των αιολικών πάρκων της Όχης.

Ξαναγυρίζουμε στο θέμα που απασχολεί ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ πολλούς και όσους αφορά κυρίως αφού βλέπουν τους πυλώνες και τις ανεμογεννήτριες να στήνονται σε τελική μορφή.
Είδαμε τις αποφάσεις του Δ.Σ για υπογειοποίηση, είδαμε και το άρθρο που προβλέπεται η υπογειοποίηση των αιολικών της Όχης. Δεν καταλαβαίνουμε όμως αν η υπογειοποίηση είναι μέσα στην κάλυψη του πάρκου, η, μέχρι τον υποσταθμό.

Δεν είδαμε καμιά καθυσυχαστική ανακοίνωση, ούτε από τον Δήμο, ούτε από την Εταιρεία, (Αστείο πράγμα) , ούτε ακούσαμε κάποια διαβεβαίωση από πουθενά ότι αυτό θα γίνει.
Αν είναι να γίνει, πείτε το μας, αν πάλι δεν σχεδιάζεται να γίνει, πρέπει να το ξέρουμε. 
Αν υπάρξει απόλυτη σιωπή και τελικά γίνουν, τότε πάει και αυτό για κάλυψη ?
Γιατί δεν φτιάχνουν έναν υποσταθμό στο βουνό, κοντά στα πάρκα, να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα?
.ochi.gr
Γραμμές μεταφοράς
Υπέργεια δίκτυα μέσης τάσης.Για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας τα αιολικά πάρκα απαιτούν ένα δίκτυο μεσης τάσης από τις α/γ προς τους  υποσταθμούς και ένα δίκτυο υψηλής τάσης από τους υποσταθμούς στο κεντρικό σύστημα. Στα ήδη εγκατεστημένα αιολικά πάρκα τα δίκτυα μέσης τάσης είναι όλα υπέργεια, αλλά στα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα της Οχης προβλέπεται ηυπογειοποίηση των δικτύων μέσης τάσης, ενώ η γραμμή υψηλής τάσης παραμένει υπέργεια. Για τα αιολικά πάρκα της Εnel – Koπελούζος και ΤΕΡΝΑ θα χρειαστεί εκσκαφή για την υπογειοποίηση της μεσαίας τάσης σε μήκος 125χμ σε υφιστάμενη οδοποιία καθώς και εκσκαφή 16,5 χμ. εκτός οδικού δικτύου.

Δίκτυα υψηλής τάσης  Η γραμμή υψηλής τάσης θα μεταφέρει το παραγόμενο ρεύμα υπέργεια και υποθαλάσσια από την Νότια Εύβοια στην Αττική. Τα αιολικά πάρκα της  Εnel – Κοπελούζος και ΤΕΡΝΑ θα εξυπηρετούνται από μια υπέργεια γραμμή υψηλής τάσης 150KV με μήκος 23χμ. Τα τελευταία 600μ. της γραμμής στη θέση Σπηλιά Μπούρου θα υπογειοποιηθούν, ενώ μετά η γραμμή θα οδεύσει υποθαλάσσια προς την Ραφήνα σε απόσταση 45χμ. Η γραμμή υψηλής τάσης θα συνοδεύεται από 3 υποσταθμούς ανύψωσης τάσης που θα κατασκευαστούν στην Αμυγδαλιά, Αντιά και τον Πλατανιστό.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου