Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Νόμοι, αλλαγές και παραδείγματα.


Στον ΔΣ της Τετάρτης ακούστηκαν πολλά σε σχέση με το νόμο που επιτρέπει την αλόγιστη εγκατάσταση ΑΠΕ στην περιοχή μας και αναφέρθηκε η δυσκολία οποιασδήποτε αντίδρασης γιατί είναι ο νόμος και αυτός δεν αλλάζει.
Από την άλλη, μια κυρία -  η οποία κατά τα φαινόμενα δεν έχει παρακολουθήσει τις αλλαγές των νόμων- αναφέρθηκε στο καθεστώς Νατούρα που δεν επιτρεπόταν να κόψουν ούτε ένα κλαρί και όπως χαρακτηριστικά είπε, "Έρχονται τα δεύτερα να αναιρούν τα πρώτα." Όταν την ενημέρωσαν ότι έχει αλλάξει ο νόμος είπε, " E, τότε η κοινωνία είναι τρελή".


Σύμφωνα με το πολίτευμα μας υπεύθυνη για την Νομοθεσία είναι η Βουλή.
Στην Ελλάδα , έχουν δει πολλές φορές, με την αλλαγή της Κυβέρνησης να αλλάζουν και αρκετά πράγματα μέσω νέων νόμων.
Για να προωθηθεί ο κάθε νόμος, πρέπει να γίνει πρόταση από τους ενδιαφερόμενους, να κατατεθούν μελέτες και να περάσει από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και να φτάσει στο Κοινοβούλιο για την ψήφιση του η όχι.
Το Σύνταγμα δεν αλλάζει παρά μόνο στην Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο λόγος για τον οποίο ψηφίζουμε βουλευτές, είναι για να προωθούν τα αιτήματα της κοινωνίας που εκπροσωπούν και να σχηματίζεται η ανάλογη νομοθεσία για την εφαρμογή τους.

Το αν αλλάζουν οι νόμοι λοιπόν η όχι, εξαρτάται το κατά πόσο η κάθε κοινωνία είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει σωστά τα βήματα που πρέπει να κάνει και με στοιχεία να υποστηρίζει την θέση της.

Τώρα που η επιρροή των ιδιωτικών κεφαλαίων και άλλων μηχανισμών είναι πολύ πιο δυνατά στους μηχανισμούς εξουσίας από τους πολίτες , είναι ακόμα πιο εύκολο να επιβάλλουν τα δικά τους αιτήματα και συμφέροντα όπου στοχεύουν.

Με απλά λόγια και δυο λέξεις, όπως είπε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου "Είμαστε υπό κατοχή".
Στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας μας ,έχουν δυο επιλογές. Η να υπηρετούν τους κατακτητές, η να συμπορευτούν με τον λαό τους.

Στον χάρτη του ΥΠΕΚΑ, βλέπουμε ότι η περιοχή μας βρίσκεται στον κατάλογο με τις προς ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού περιοχών.

Προς αυτή την κατεύθυνση επί Δημαρχίας Μανώλη είχε ξεκινήσει η καταγραφή των μονοπατιών και η αξιοποίηση τους, όπως και δεν ξέρουμε το πως προχωρά και αν η μελέτη για τον Καστανόλογγο.
Μια από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο ΔΣ, είναι η ανακήρυξη του Καστανόλογγου σαν Μνημείο της Φύσης.
Πρέπει βέβαια πρώτα να σταματήσουν οι σχεδιαζόμενες επεμβάσεις και να προωθηθεί σωστά το αίτημα και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ακόμα και υπό Κατοχή, υπάρχουν περιθώρια αρκεί να μη σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και θεωρούμε τα πάντα αδύνατα.
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η διάδοση της σημασίας της σφυριχτής γλώσσας στα Αντιά , σε όλο τον κόσμο, χάρην των προσπαθειών ενός ανθρώπου , του κ.Τζαναβάρη.
Όταν το πρωτοακούσαμε, πόσοι και πόσοι δεν είπαν ότι είναι αδύνατον?

Oι νόμοι αλλάζουν κάθε μέρα. Πριν το Νατούρα υπήρχαν άλλοι νόμοι, μετά άλλοι, μετά άλλαξαν πάλι και στην Μπιρμπίλη μας πήρε και μας σήκωσε.
Τώρα πάλι νέες οδηγίες από την Ευρώπη, αλλάζουν πάλι τον χάρτη των νόμων σε αυτό το θέμα και πρωοθούνται άλλες οδηγίες .

Ένα άλλο από τα αιτήματα του ψηφίσματος, είναι η συνολική αποτύπωση των επιπτώσεων η οποία δεν έχει γίνει.
Δηλαδή, το κάθε πάρκο έχει κάνει μελέτη για τις επιπτώσεις του, αλλά δεν υπάρχει μελέτη για το θα συμβεί τελικά με όλα μαζί. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για 77 σταθμούς αιολικής ενέργειας.
Δεν είμαστε κατά της αιολικής ενέργειας, αλλά όλα έχουν τα όρια τους.
https://www.dianeosis.org/2016/07/lawmaking_polynomia/

Νομοθετική Διαδικασία

Η νομοθετική πρωτοβουλία ασκείται είτε από την Κυβέρνηση (με νομοσχέδια) είτε από την ίδια τη Βουλή των Ελλήνων (με προτάσεις νόμων).
Οι νόμοι ψηφίζονται είτε από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων είτε από τις αρμόδιες διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές (άρθρο 70 παρ.2 του Συντ.). Στην τελευταία περίπτωση η Ολομέλεια απλώς συζητά και ψηφίζει σε μια ενιαία συνεδρίαση το νομοσχέδιο (άρθρο 72 παρ.4 του Συντ.). Το άρθρο 72 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει ποια νομοσχέδια (με βάση το περιεχόμενό τους) συζητούνται και ψηφίζονται από την Ολομέλεια (πχ. τα νομοσχέδια που οργανώνουν την προστασία ενός ατομικού δικαιώματος ή εκείνα που ερμηνεύουν αυθεντικά έναν προηγούμενο νόμο ή ο εκλογικός νόμος κλπ.). Στην Ολομέλεια, επίσης, ψηφίζονται όλοι οι νόμοι για τους οποίους το Σύνταγμα απαιτεί μιαν ειδική πλειοψηφία (πχ. η αμνηστία για πολιτικά εγκλήματα, η αναγνώριση σε διεθνείς οργανισμούς αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα κλπ.)
Τα νομοσχέδια και οι προτάσεις νόμων συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση (η οποία αναλύει τους σκοπούς των προτεινόμενων ρυθμίσεων) και από το κείμενο των ισχυουσών διατάξεων που καταργούνται ή τροποποιούνται. Επίσης, το νομοσχέδιο ή η πρόταση νόμου που συνεπάγεται επιβάρυνση του προϋπολογισμού, συνοδεύεται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία καθορίζει το ύψος της δαπάνης, καθώς και από έκθεση του Υπουργού Οικονομικών και του προτείνοντος Υπουργού για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί η δαπάνη αυτή (ή η τυχόν ελάττωση των εσόδων). Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους.
Τέλος, τα νομοσχέδια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία υποβάλλει έκθεση με τις παρατηρήσεις της.
Τροπολογίες ή προσθήκες σε υπό ψήφιση νομοσχέδια και προτάσεις νόμου μπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές. Οι τροπολογίες αυτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο τρεις πλήρεις ημέρες πριν αρχίσει η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου και την Παρασκευή η κατάθεση πρέπει να γίνει έως τις 13:00. Τροπολογίες που υποβάλλονται από Υπουργούς συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης.
Κάθε νομοσχέδιο παραπέμπεται στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτή, εάν μεν πρόκειται για νομοσχέδιο αρμοδιότητας της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, το επεξεργάζεται και το παραπέμπει στην Ολομέλεια για ψήφιση. Εάν το νομοσχέδιο δεν ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία, τότε η επιτροπή το επεξεργάζεται και το ψηφίζει. Και στην περίπτωση αυτή το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια, η οποία όμως το συζητά και το ψηφίζει ενιαία, σε μία συνεδρίαση.
Κατά την επεξεργασία νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και μέχρι τη δεύτερη ανάγνωση των άρθρων κάθε ειδική μόνιμη επιτροπή μπορεί, να διατυπώνει γνώμη για θέμα ιδιαίτερης σημασίας του οικείου νομοσχεδίου ή προτάσεως, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

Άλλες διαδικασίες

Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σημαντικότερη αρμοδιότητα της Βουλής των Ελλήνων είναι η νομοθετική, δηλαδή η θέσπιση κανόνων δικαίου. Τη νομοθετική αρμοδιότητα αυτή δεν θα πρέπει να την εννοήσουμε μόνον με τη στενή έννοια, δηλ. την ψήφιση τυπικών νόμων. Έτσι, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν όλες οι προβλεπόμενες από το Σύνταγμα περιπτώσεις όπου η Βουλή παράγει γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου.
 • Η αναθεώρηση του Συντάγματος Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει μόνη της, χωρίς δηλ. τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Κυβέρνησης ως διακριτό αυτοτελές πολιτειακό όργανο, την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η διαδικασία της αναθεώρησης εκτείνεται σε δύο συνεχόμενες περιόδους (άρα σε δύο συνεχόμενες Βουλές) και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 110 του Συντάγματος και στο άρθρο 119 του Κανονισμού της Βουλής. Το Σύνταγμα του 1975 έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα τρεις φορές: το 1986 (Α’ και Β’ Ψήφισμα), το 2001 και το 2008.
 • Η ψήφιση του Κανονισμού της Βουλής 
  Η Βουλή ψηφίζει μόνη της (χωρίς, δηλαδή, τη σύμπραξη του Προέδρου της Δημοκρατίας) τον Κανονισμό της και τις τροποποιήσεις που επιφέρει σε αυτόν
  (άρθρο 65 παρ. 1 Σ.)
 • Η ψήφιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και της Βουλής
  (άρθρο 72 παρ. 1 εδ. β΄ Σ.)
 • Η έγκριση των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
  (άρθρο 79 παρ. 8 Σ.)
 • Η απόφαση για τη θέση σε εφαρμογή του νόμου για την κατάσταση πολιορκίας 
  (άρθρο 48 Σ.)
 • Η παροχή συγκατάθεσης της Βουλής των Ελλήνων για αναστολή των εργασιών της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών ή για επανάληψη της αναστολής των εργασιών κατά την ίδια βουλευτική σύνοδο
  (άρθρο 40 παρ. 3 Σ.)
Τέλος, η Βουλή εκλέγει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (άρθρο 32 Σ.) και το Προεδρείο της Βουλής (άρθρο 65 παρ. 2 Σ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδεία...