Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Ολοκληρώνεται το έργο «Ενίσχυση Λιθορριπής Προστασίας Λιμένα Κύμης» από τον ΟΛΝΕ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην φάση της ολοκλήρωσης με την πρόοδο των εργασιών να αγγίζει το 100%
βρίσκεται το έργο της ενίσχυσης της λιθορριπής
του λιμένα Κύμης, η οποία ενίσχυση-με συμπλήρωση λιθορριπής προστασίας
κρηπιδότοιχου- θα θωρακίσει  το λιμενοβραχίονα από τους ισχυρούς ανέμους και τους
κυματισμούς που παρατηρούνται στην περιοχή.
Στην πρότερη κατάσταση του, ο προσήνεμος μόλος αντιμετώπιζε μεγάλες κυματικές
φορτίσεις που δημιουργούνται στο ανοικτό πέλαγος από ανέμους κυρίως
βόρειας-βορειοανατολικής-ανατολικής κατεύθυνσης που αποτελούν την
πλειοψηφία των κυματισμών της περιοχής.  Η ελλιπής λιθορριπή θωράκισης
δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στη λειτουργία του λιμένα, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα την υπερπήδηση του κυματισμού στο μόλο αλλά και τις φθορές που
έχουν σημειωθεί. Η συνέχιση αυτής της κατάστασης εγκυμονούσε πολλούς κινδύνους
για τη στατική συνέχεια του μόλου μιας και ήταν πιθανή η σταδιακή αποδιοργάνωση
της υπόβασης της ανωδομής και το ξέπλυμα της λιθορριπής φίλτρου.
Κατά καιρούς ο προσήνεμος μόλος έχει συντηρηθεί με επανατοποθέτηση
νέας λιθορριπής ή αναδιάταξη και συμπλήρωση της ήδη υπάρχουσας.
Λόγω του μεγάλου κόστους συντήρησης, οι διάφορες προσθήκες πραγματοποιούνται
τμηματικά όπως και στο παρόν έργο.
Η λύση που προκρίνεται ήταν η συμπλήρωση του πρίσματος λιθορριπής,
καθώς επίσης αναδιάταξης της ήδη υπάρχουσας, πριν την τοποθέτηση νέας.    
Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ 2016) και ο προϋπολογισμός του έχει οριστεί στις 73.800€ με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος η εταιρεία ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ Γ.Δ Σαπιρίδης, η οποία και προσέφερε έκπτωση
της τάξης του 46%.  


Το λιμάνι της Κύμης είναι το σημαντικότερο της νότιο-κεντρικής Εύβοιας,
έχει χαρακτήρα επιβατικό και ταυτόχρονα εμπορικό-χαρακτηρισμένο μάλιστα
εθνικής σημασίας αναφορικά με την εμπορική του διάσταση- και αποτελεί έναν
ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης για τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου