Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) Αίτηση για Περιβαλλοντική Πληροφόρηση.

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ)

Αίολου 4, Κάρυστος 34001
Τηλ: 6975626877/ email: sppenk@googlemail.com
Κάρυστος 3/3/2018
Αίτηση για Περιβαλλοντική Πληροφόρηση

Θέμα: Αναφορά - αίτηση για την χορήγηση περιβαλλοντικών πληροφοριών[1] σχετικά με την υπ’ αριθ. οικ. 50319/19-10-2016 (ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α) ΑΕΠΟ τροποποίησης της υπ’ αριθμ. οικ. 203611/21-09-2011 ΚΥΑ ΕΠΟ της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. οικ. 201744/13-09-2012, οικ. 170735/23-09-2013 και οικ. 170945/20-02-2014 Υ.Α. του έργου: «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 181.7MW (79 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 16.1MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Π.Ε. Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Π.Ε. Αττικής» ως προς την μείωση της ισχύος κατά 13.8MW στη θέση ‘Καθάρα’ με την κατάργηση έξι (6) Α/Γ μειώνοντας την συνολική ισχύ του έργου από 181.7MW σε 167.9MW (από 79 Α/Γ σε 73 Α/Γ) καθώς και λοιπών τροποποιήσεων»
Σχετ. : Νόμος 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ 303Α) / ΚΥΑ ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β)
Προς:
1. Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ
( Υπόψιν κ.Μαρώση) sec.dipa@prv.ypeka.gr
2. Δασαρχείο Αλιβερίου dasaliv@apdthest.gov.gr
3. Δ/ νση Δασών Νομού Ευβοίας ddasonevias@apdthest.gov.gr
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος-
Δ/ νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
evaggelos.kolonas@apdthest.gov.gr
5. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος- Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Εύβοιας
mentou.d@evia.pste.gov.gr
6. ΥΠΕΝ- Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων
Περιοχών ( Υπόψιν κ.Χ.Βερβέρη)ch.ververis@prv.ypeka.gr
Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών
Κύριοι
Έχοντας υπόψιν το νομικό πλαίσιο για την Περιβαλλοντική Πληροφόρηση και τις καταστατικές υποχρεώσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (ΣΠΠΕΝΚ) τον οποίο εκπροσωπούμε, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τις παρακάτω περιβαλλοντικές πληροφορίες:
1) Έχει κατατεθεί στην αδειοδοτούσα αρχή Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη ( ΤΕΠΕΜ) ( Ν. 4014/2011, άρθρο 7, παρ.2) όπως αναφέρεται στην σελίδα 170 της Μελέτης Περιβάλλοντος (Αύγουστος 2016 της μελετητικής εταιρίας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ) που αφορά τους χώρους απόθεσης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών έργου εγκατάστασης των αιολικών σταθμών (ΑΣΠΗΕ) όπως περιγράφονται στο θέμα της παρούσης αναφοράς, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή Νatura 2000 ΖΕΠ GR 2420012 και ΕΖΔ GR 2420001 σημερινού Δήμου Καρύστου; Η Μελέτη Περιβάλλοντος που αφορά τους 8 ΑΣΠΗΕ όπως αναφέρονται στο θέμα του παρόντος εγγράφου, έχει λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων με την οικ. 50319/19-10-2016 (ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α) απόφαση τού ΥΠΕΝ.
2) Εάν έχει κατατεθεί η σχετική ΤΕΠΕΜ, υπάρχει έως σήμερα Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τους κατάλληλους χώρους απόθεσης περίσσειας υλικών εκσκαφής από τις εργασίες του έργου εγκατάστασης αυτών των 8 αιολικών σταθμών;
3) Επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών για την εκσκαφή βραχώδους εδάφους μέσα στην προστατευόμενη περιοχή όπου εκτελείται το εν λόγω έργο; Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που επιτρέπεται από την αδειοδοτούσα αρχή η χρήση εκρηκτικών υλών , υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης τού υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο για την περιορισμένη έκταση όπου γίνεται χρήση δυναμίτη. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες πιθανές ανεξέλεγκτες επιπτώσεις ,όπως να χαθούν πηγές και επιφανειακά ύδατα πέρα από τις βέβαιες επιπτώσεις στην βιοποικιλότητας της περιοχής.
Η ερώτηση αυτή γίνεται για να αποσαφηνισθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα επειδή μέσα στην ΑΕΠΟ 50319/19-10-2016 δεν αναφέρεται τίποτα ούτε υπέρ ούτε κατά της χρήσης εκρηκτικών για βραχώδη εκσκαφή.
4) Υπάρχει τοπογράφος μηχανικός, εξωτερικός συνεργάτης ή υπάλληλος του Δασαρχείου Αλιβερίου, ώστε να γίνεται επί τόπου έλεγχος αν τηρούνται στην πράξη οι εγκεκριμένες συντεταγμένες χωροθέτησης οδοποιίας και άλλων εργασιών του συγκεκριμένου έργου;
5) Ζητούμε επίσης να μας ενημερώσετε σε ποια τμήματα των Ζωνών Κατάληψης γίνονται έργα αυτή τη χρονική στιγμή και αν υπάρχει ημερολόγιο εργασιών να μας το χορηγήσετε.
Eπειδή οι εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί με την ΑΕΠΟ 50319/19-10- 2016 έχουν ξεκινήσει εργασίες από τον Ιανουάριο του 2018, παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα προς αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής υποβάθμισης της προστατευόμενης περιοχής Δήμου Καρύστου.
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ
Πίνακας κοινοποιήσεων:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδεία...