Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

AΚΜΗ-Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων 18-24

AΚΜΗ-Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων 18-24

Αξιότιμε κύριε/κυρία,
Σας ενημερώνουμε για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης από το οποίο λαμβάνετε επίδομα ύψους 1.471 € , στο πλαίσιο της δράσης: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
· Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
· Αντίγραφο του απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου ή αντίγραφο τίτλου σπουδών Ι.Ε.Κ/Ε.Π.Α.Σ/Ε.Π.Α.Λ ή αντίγραφο πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2016
Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας και Βεβαίωση ανεργίας
Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
· Βιογραφικό σημείωμα
· Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ ή ατομικό βιβλιάριο υγείας και ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης)
· ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ενδιαφερόμενος είναι πρώτος δικαιούχος
Άνοιξε ο νέος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα του Εξαγωγικού Εμπορίου.
· Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ.
· Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 01/08/1993 μέχρι και 20/06/2000
Για πληροφορίες καλέστε στο 6973010425

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου