Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Παρατήρηση επί του σχεδίου νόμου για τα αιολικά πάρκα Ιωάννης Καπελούζος μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος


Παρατήρηση επί του σχεδίου νόμου για τα αιολικά πάρκα

Ιωάννης Καπελούζος μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Mε τον αφορισμό του συνόλου της ελληνικής επικρατείας ως περιοχής χωροθετήσεως βιομηχανικών εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μαζί με τα προστατευτέα στοιχεία του φυσικού κεφαλαίου της Χώρας καίριο πλήγμα υφίσταται το πολιτιστικό κεφάλαιο αυτής. Κατά τη νομολογία του Συμβουλία Επικρατείας, το πολιτιστικό κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα μνημεία και στοιχεία που συνθέτουν την ιστορική, αισθητική, τεχνολογική και πνευματική κληρονομία της Χώρας. Το Συμβούλιο Επικρατείας, αναγνωρίζοντας τον άρρηκτο δεσμό του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, εξ αρχής έκρινε ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος προστατεύει, όχι μόνο τα ίδια τα πολιτιστικά αγαθά, αλλά και τον περιβάλλοντα αυτά χώρο που είναι αναγκαίος για την ανάδειξή τους .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου