Διαφημιστική προώθηση παροχών τουρισμού και τοπικών προιόντων μέσω ανεποτυγμένης πλατφόρμας στο Face Book,και Θερινό ωράριο καταστημάτων.

Σχόλια