Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

To E' Τμήμα ΣτΕ και τα αιολικά της ΕΝΕLστη Κάρυστο..... (Μέρος Β)

Πρωτοβουλία Κρητών κατά των υποστηρικτικών μέτρων ΒΑΠΕ-ΣΥΘΗΑ


To E' Τμήμα ΣτΕ και τα αιολικά της ΕΝΕLστη Κάρυστο..... (Μέρος Β)

...η ειδική μελέτη που αναφέρεται παραπάνω υποβλήθηκε ως κύριο και ουσιαστικό στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά την τετάρτη


αίτηση τροποποίησης των βασικών χαρακτηριστικών του συνολικού έργου - στη βάση του τελικού τεχνικού σχεδιασμού του.... 

(Μέρος Β, συνεχιζόμενη δημοσίευση)
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Κε ΠΡΟΕΔΡΕ; (Μέρος Β, συνεχιζόμενη δημοσίευση)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΣ"  ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ;
ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ - ΣτΕ
ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΑTURA ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΠΗΓΗ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ" ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) GR2420012 (ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ) ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ειδική μελέτη που αναφέρεται παραπάνω υποβλήθηκε ως κύριο και ουσιαστικό στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά την τετάρτη αίτηση τροποποίησης των βασικών χαρακτηριστικών του συνολικού έργου - στη βάση του τελικού τεχνικού σχεδιασμού του - για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση των οκτώ αιολικών σταθμών στην ΝΑ Εύβοιασυμφερόντων 100% θυγατρικών εταιρειών της ENEL GREEN POWER. Η τελευταία τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των οκτώ αιολικών σταθμών της ENEL έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την τελική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α στις 21 Οκτώβριου 2016, υπέγραψε ο τότε υπουργός ΥΠΕΝ Σκουρλέτης Παναγιώτης της λεγόμενης «αριστεράς πτέρυγος» του νυν νεοφιλελευθερου κόμματος. Το ίδιο φυσικό πρόσωπο υπέγραψε και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έντεκα αιολικών σταθμών παραγωγής διαλείπουσας και διακοπτόμενης ενέργειας της εταιρείας RF ENERGY στον δήμο Καρύστου, βλ. πιό κάτω αναλυτικά.

ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΙ

Με την υπ’ αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 απόφαση του τότε υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας, η αρχική πράξη και οι μετέπειτα εκδοθείσες τροποποιήθηκαν τελικά ως εξής: α) μειώθηκαν οι ανεμογεννήτριες του αιολικού σταθμού στην θέση «Καθάρα» από 14 σε 8 και η συνολική ισχύς του έργου από 181,7 ΜW σε 167, 9 ΜW (από 79 Α/Γ σε 73 Α/Γ), β) προστέθηκαν 6 οικίσκοι ελέγχου εμβαδού 72 μ2 και οι 2 εμβαδού 130 μ2, 8 μόνιμοι ανεμολογικοί ιστοί και 2 προσωρινές εγκαταστάσεις συγκροτήματος παρασκευής σκυροδέματος στις θέσεις Μηλιά και Σπηλιά αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, γ) αυξήθηκε το συνολικό μήκος της οδοποιίας από 36,76 χλμ. σε 46,3 χλμ. περίπου επίσης προβλέφθηκε νέα οδοποιία για την πρόσβαση στους πυλώνες Υψηλής Τάσης συνολικού μήκους 26,7 χλμ. περίπου και βελτίωση σε υφιστάμενη οδοποιία μήκους 40 χλμ. περίπου, δ) αφαιρέθηκε ένας υποσταθµός ανύψωσης τάσης στη θέση «Αντιά», ε) αυξήθηκε το µήκος του εναερίου δικτύου υψηλής τάσης από 22,7 χλμ. σε 23, 3 χλμ., στ) μειώθηκε το µήκος του υπογείου δικτύου υψηλής τάσης από 22 χλμ. σε 18, 2 χλµ., ζ) προστέθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του κατόπιν εγγράφου της διεύθυνσης διαχείρισης δασών και δασικού περιβάλλοντος του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, «δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση ΕΠΟ, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 15277/2012 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077/9. 4. 2012), αποτελεί και έγκριση επέμβασης για τις τροποποιήσεις του έργου», η) τροποποιήθηκαν στις λεπτομέρειές τους ορισμένοι υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί όροι.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν.3299/04 ΚΑΙ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ) ΥΨΟΥΣ 210.639.000 € ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 63.191.790 €

ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ

Α1. 30-05-2011 / ΑΔΑ: 4Α87Φ-ΥΣ0 Υπαγωγή Πλάτανος Μαρμάρι Ευβοίας
Με την 60383/ΥΠΕ/5/04397/E/Ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Πλάτανος» που βρίσκεται στο Δήμο Μαρμαρίου, του Νομού Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 16.800.000,00 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 5.040.000,00 ευρώ.
Β1. Εκταμίευση του ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54075453-6 επιταγή (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΧΡΟΝΙΚΑ) της Τραπέζης Ελλάδος.

Γ1. 25-10-2012 / ΑΔΑ: Β4ΣΤΙΔΞ-ΑΩΤ / ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 880/2012 για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας όπως ίσχυε, για αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «Πλάτανος», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.». Από ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL BV 30,0000%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 10,8500%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 24,1500%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 24,3128%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,1872%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 8,6309% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 1,8691%, σε ENEL GREEN POWER HELLAS A.E 80%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3,10%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 6,90%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 6,95%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,05%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 2,47% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 0,53%. Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει»: Η εταιρεία «ENEL S.p.A» καθώς και τα φυσικά πρόσωπα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ. 
Δ1. ΑΔΑ ΒΛΓΔΦ-ΜΓΨ 27.12.2013 / Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής Πλάτανος Μαρμάρι Ευβοίας. Καταβολή ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (2.520.000,00 €) ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.
Ε1. 26-10-2015 Βεβαίωση ΡΑΕ για την  μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ. Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας από «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E» 80%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3,10%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 6,90%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 6,95%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,05%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 2,47% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 0,53% σε «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» 100%.
ΣΤ1. 10-1-2018 Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 56/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Από «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E» 80%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3,10%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 6,90%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 6,95%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,05%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 2,47% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 0,53% σε «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» 100%. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ως προς τη μετοχική σύνθεση της κατόχου Εταιρείας από ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» 100% σε «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ A.E.» 100% και ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου από την εταιρεία «ENEL S.p.A» καθώς και τα φυσικά πρόσωπα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, στην εταιρεία «ENEL S.p.A» και μέσω Χρηματοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.) στις εταιρείες «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l». 2. Την αλλαγή του όρου 2 στο διατακτικό της Απόφασης χορήγησης Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει: Η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, η εταιρεία «ENEL S.p.A» και μέσω Χρηματοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.) οι εταιρείες «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l».
Ζ1. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 315/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του Έργου από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, την εταιρεία «ENEL S.p.A» και μέσω Χρηματοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.) από τις εταιρείες «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, και από τους απώτερους μετόχους: «ENEL S.p.A», «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l». Να μας συμπαθάτε, αλλά η λεπτομερἠς παράθεση των ανωτέρω πληροφοριών δεν γίνεται ασκόπως.  Ποιά τελικά είναι  τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του Έργου από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης; (Βλ. εγγυητικές επιστολές και επιδοτήσεις κεφαλαίου σε σχέση με τις μετααβιβάσεις μετοχών...)
 Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ KATATETMHMENOY PROJECT
SALAMI PROJECT
Οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος -διαλείπουσας μορφής- των θυγατρικών οκτώ εταιρειών, με μετοχική σύνθεση: Damco Energy A.E. 50% (Όμιλος εταιρειών Κοπελούζου) / Διεθνής κατασκευαστική ΑΤ.Τ.Ν.Ε. (με θυγατρική την ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ βλ. Όμιλος Interwind και εδώ) μεταβιβάστηκαν στην ENEL GREEN POWER που αρχικά είχε ένα ποσοστό 30% (το 2009) και το 2015 απέκτησε το σύνολο των μετοχών. Ως προς τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα / μετόχους Ιωάννη Σαμαρά και Αθανάσιο Παστιρματζή ήταν ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος και ο αντιπρόεδρος τηςΔιεθνής κατασκευαστική ΑΤ.Τ.Ν.Ε. βλ. το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7828 - 16.07.2010 
Κοπελούζοι και Σαμαράς. Πάρα πολλά μικρά Φ/Β  με επιχορήγηση κεφαλαίου...
α) Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. με δ.τ. ΤΖΟΥΦΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
(10 Φ/Β), 2  (10 Φ/Β), 3  (10 Φ/Β), (7 Φ/Β) 37 σύνολο υπαγωγών την ίδια ημέρα αρχική / τροποποίηση (30/07/2014-18/12/2014).

β) 
Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΤΙΣ Α.Ε. με δ.τ. ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
1 (10 Φ/Β), 2 (10 Φ/Β), 3 (10 ΦΒ), 4  (7 Φ/Β)   37 σύνολο υπαγωγών την ίδια ημέρα αρχική / τροποποίηση(30/07/2014/17/12/2014). 
Για τις υπόλοιπες υπαγωγές που αφορούν αυτή τη συγχώνευση ψάξτε στη Διαύγεια (το μόνο καλό  που θα θυμόμαστε από τον ΓΑΠ)
ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Από το «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α.Ε.»  στη «SILCIO S.A.» βλ. ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1948 - 21.03.2007 στις 30.04.2007.  Για την SILKIO και την ELIOSPHERA  θα  ασχοληθούμε σε άλλη ανάρτηση ως προς τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν από δημόσιους πόρους. Για την πρώτη βλέπετε παρακαλώ: εδώ και εδώ και εδώ. Και επειδή κάτι μου θύμιζαν κάποια ονόματα:

 ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α2Υπαγωγή Αιολικά Πάρκα Μηλιάς Επιλέξιμες δαπάνες 25.839.300 € / Επιχορήγηση κεφαλαίου 7.751.790 € (30,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης).
Β2. Προκαταβολή Μηλιά Καφηρέα / Εκταμίευση του ποσού 3.875.895,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54078087-1/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Δ2. 28.11.2013 Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής ύψους 3.875.895,00 ευρώ ως προκαταβολή, που αφορούσε στο υπολειπόμενο ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης για το επενδυτικό σχέδιο.
____________________________________________________

Α3. 15-09-2011 / "Αιολικά πάρκα Καθάρας Α.Ε." Υπαγωγή 
39.200.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 11.760.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
Β3. Εκταμίευση του ποσού 5.880.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54112784-5/11.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Γ3. 11.12.2013 Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής, ύψους 5.880.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης
__________________________________________________


Α4. 6-10-2011 / "Αιολικά Πάρκα Μύτικα" (Πλατανιστός) Υπαγωγή
22.400.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 6.720.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
Β4. Εκταμίευση του ποσού 3.360.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 53997985-6/10.04.2012 επιταγή της ΤραπέζηςΕλλάδος.
Γ4. 28.11.2013 Χορήγηση υπολοίπου καταβολής ύψους 3.360.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης
______________________________________________________

Α5. 15 09 2011 / «Αιολικά Πάρκα Ανατολής - Πρινιάς ΑΕ» Υπαγωγή
19.600.000 Επιλέξιμες δαπάνες / Επιχορήγηση κεφαλαίου 5.880.000
Β5. Εκταμίευση του ποσού 2.940.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54079637/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Γ5.18-11-2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ύψους 2.940.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης ως προκαταβολή, που αφορούσε στο υπολειπόμενο ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης.

______________________________________________________

Α6. 30-05-2011 «Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε.» Υπαγωγή
16.800.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 5.040.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
Β6. Εκταμίευση του ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 53998172-9/12.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Γ6. 28.11.2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής, έναντι του υπολοίπου της προβλεπομένης επιχορήγησης.
____________________________________________________________

Α7. 15 09 2011 «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» Υπαγωγή
36.400.000 Επιλέξιμες δαπάνες /10.920.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
Β7. Εκταμίευση του ποσού 5.460.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54112785-3/11.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Γ7. 17.12.2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού ύψους 5.460.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.
___________________________________________________________

Α8. 07-06-2011 «Αιολικά Πάρκα Κερασιάς» Υπαγωγή
33.600.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 10.080.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
Β8. Εκταμίευση του ποσού 5.040.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της
επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54079636-1/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
Γ8. 17.12.2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού 5.040.000,00 ευρώ ως προκαταβολή βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης. 


  Σύνολο επιλέξιμων δαπανών
  16.800.000,00
  25.839.300,00
  39.200.000,00
  22.400.000,00
  19.600.000,00
  16.800.000,00
  36.400.000,00
  33.600.000,00
210.639.300,00

   Σύνολο επιχορήγησης
   5.040.000,00
    7.751.790,00
  11.760.000,00
    6.720.000,00
    5.880.000,00
    5.040.000,00
  10.920.000,00
  10.080.000,00
  63.191.790,00
Το συνολικό project έχει ενισχυθεί ΛΟΙΠΟΝ στη κανονιστική βάση των περιφερειακών ενισχύσεων που για την Στερεά Ελλάδα ήταν 30%. Σε σχέση με το ύψος της έντασης της ενίσχυσης εν προκειμένω έχουμε συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 210.639.300 € (κατατμημένο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο) και κρατική επενδυτική βοήθεια 63.191.790 € από το 2012-2013.ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Η ΜΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Εκτός αυτού όμως, οι εργασίες για την κατασκευή των αιολικών ξεκίνησαν τον καλοκαίρι του 2017, υπήρξε διακοπή με  προσωρινή διαταγή ΣτΕ το καλοκαίρι του 2017 και ξανάρχισαν το 2018. Που είχαν παρκάρει τα κεφάλαια;).
________________________________________________
  
ΩΧ! ΑΡΧΙZOYN ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ENEL
Ως γνωστόν η αρμόδια Υπηρεσία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην από 10-7-2014 επιστολή της εδώπρος τον τότε υπουργό εξωτερικών για την υπόθεση / καταγγελία C(2014)4713 τελικό, δήλωσε ότι είχε αναλύσει την από Αύγουστο του 2010 ΜΠΕ της Damco Energy A.Eκλπ βάσει της οποίας εκδόθηκε η ΑΕΠΟ υπ’ αριθ. 203611/21-09-2011 με ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να  θεωρήσει ότι είχε λάβει χώρα δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ειδικότερα διαπίστωσε ότι η ΜΠΕ δεν συνεκτιμούσε  άλλες αιολικές εγκαταστάσεις εν λειτουργία και όσο για τις δήθεν αναλύσεις περί σωρευτικών επιπτώσεων στην οικεία ΜΠΕ και την ΕΟΜ αυτές  ήταν παντελώς ακατάλληλες παραπέμποντας στο έγγραφο κατευθύνσεων της επιτροπής “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) ofthe Habitats Directive 92/43/EEC”. Επιπλέον διατυπώνονταν στην επιστολή περαιτέρω αρνητικές επισημάνσεις (αιτιάσεις): - ως προς τους ισχυρισμούς στην ΜΠΕ ότι δεν αναμενόταν φαινόμενο φραγμού (σημειώνοντας ότι το συμπέρασμα αυτό δεν ελάμβανε υπ’ όψιν τα σωρευτικά αποτελέσματα των υπολοίπων αιολικών εγκαταστάσεων), - ως προς την παράλειψη εκτίμησης του κατακερματισμού των οικοτόπων από το εκτεταμένο νέο οδικό δίκτυο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων του υφισταμένου), - ως προς την έλλειψη ποσοτικής εκτίμησης της κατάληψης οικοτόπων από το δίκτυο ηλεκτρικής διασύνδεσης, - ως προς την μη συμπερίληψη χαρτών με τους τόπους αναπαραγωγής, τροφοληψίας και τις οδούς διέλευσης των μεταναστευτικών πτηνών, παράλειψη που δεν μπορούσε να υποστηρίξει την περιβαλλοντική (υπεύθυνη) δήλωση των εταιρειών προς την αδειοδοτούσα αρχή περί μη σημαντικών επιπτώσεων για τα είδη της ορνιθοπανίδας, - για την μη αναφορά της από Ιανουάριο του 2010 μελέτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με θέμα τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των ευαίσθητων ορνιθολογικά περιοχών εντός της ΖΕΠ ενδιαφέροντος κλπ και με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η από Αύγουστο του 2010 ΜΠΕ της Damco Energy A.E. κλπ  για τα αιολικά συνολικής ισχύος συνολικής ισχύος (τότε) 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτά έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληρούσε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί ότι προέβαινε σε  δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «επειδή δεν διατύπωνε πλήρεις ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα ικανά να σκορπίσουν οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εργασιών στην οικεία περιοχή Natura 2000» παραπέμποντας στην απόφαση ΔΕΚ (ΔΕΕ)  (τέταρτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 στην υπόθεση C‑304/05, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, σκ. 69. Καταλήγοντας στην διαπίστωση ότι οι αρμόδιες αρχές εκφράζοντας την συμφωνία τους με το έργο χωρίς να έχουν βεβαιωθεί ότι θα παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων Νatura GR2420001 και  GR2420012 έχουν παραβιάσει το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Την προβληματική αδειοδότηση των οκτώ αιολικών τελικά παρέλαβε  εις "χείρας καθαράςκατά δηλώσεις του, το έτος 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση ενώ εξαπατούσε τις ενδιαφερόμενες τοπικές οργανώσεις...


KLIK ΠΑΝΩ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Στην ανωτέρω προειδοποιητική επιστολή όμως είχαν διατυπωθεί από την Δ/νση περιβάλλοντος της Κομισιόν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις ως προς την νομιμότητα ή μη του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ), ως προς το μέρος της εκτίμησης των επιπτώσεων του στις περιοχές του δικτύου Natura. Οι παρατηρήσεις αυτές (κυρίως) ήταν οι εξής:  * «Η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι σύμφωνα με την ελληνικήνομοθεσία η άδεια παραγωγής εκδίδεται πριν εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του έργου (π.χ. για έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν μια περιοχή Natura 2000, η άδεια παραγωγής εκδίδεται πριν από την δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Ωστόσο εάν η εν λόγω (μεταγενέστερη) εκτίμηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί σε συγκεκριμένη περιοχή (ή ότι ορισμένες ανεμογεννήτριες πρέπει να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο) η άδεια παραγωγής μπορεί να τροποποιηθεί.» ... «Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ δεν τηρεί (τήρησε) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 παρ. 1 και από το παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/42/ΕΚ διότι η περιβαλλοντική μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει (συμπεριλάμβανε) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 στο εν λόγω παράρτημα Ι.*
Βλ. "Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment" πρακτικό οδηγό στην ελληνική γλώσσα 
______________________
*«Άρθρο 5 Περιβαλλοντική μελέτη 1. Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκπονείται περιβαλλοντική μελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται γι' αυτό το σκοπό περιέχονται στο παράρτημα Ι...

< Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής 1. Πραγματοποιείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 9, για σχέδια και προγράμματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, πραγματοποιείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράμματα: α) τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση του εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, ή β) για τα οποία, λόγω των συνεπειών που ενδέχεται να έχουν σε ορισμένους τόπους, απαιτείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 3. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 σχέδια και προγράμματα που καθορίζουν τη χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο και οι ήσσονες τροποποιήσεις των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 σχεδίων και προγραμμάτων υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μόνον όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν ότι ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.>
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3, είναι οι εξής:
α) η περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, των κύριων στόχων του σχεδίου ή προγράμματος και της σχέσης με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα,
β) οι σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο ή πρόγραμμα,
γ) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά,
δ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ,
ε) οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο ή πρόγραμμα, και ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του,
στ) οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις(1) στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων,
ζ) τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος,
η) η παρουσίαση σε γενικές γραμμές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου διενέργειας της εκτίμησης, με μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών,
θ) περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 10,
ι) μια μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των ανωτέρω θεμάτων.
(1) Στις επιπτώσεις αυτές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργειακές, βραχυ-, μεσο- και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις.______________________________________________________________

* «Δεδομένου ότι η Ελληνικής Δημοκρατία δεν υπέβαλε το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του για τις περιοχές Natura 2000 με βάση τους στόχους διατήρησης και δεδομένου οτι συμφώνησε μ' αυτό το σχέδιο χωρίς να έχει εξακριβώσει οτι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα των οικείων περιοχών Natura, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 6 παρ. 3 και του άρθρου 7 τηςοδηγίας 92/43/ΕΟΚ.», συμπληρώνοντας όμως σχετικά ότι: «Η Επιτροπή κατέδειξε (στις προηγούμενες ενότητες) την παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ στο επίπεδο του σχεδίου (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ωστόσω οι παραβάσεις αυτές δεν συνεπάγονται ότι τα έργα που βασίστηκαν στο ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ τίθενται αυτομάτως σε κατάσταση μη συμμόρφωσης με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Πράγματι, εάν ένα ορισμένο έργο ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 της εν λόγω οδηγίας, τότε θεωρείται οτι συμμορφώνεται με το εν λόγω άρθρο, ακόμη και αν βασίζεται/ακολουθεί γενικές κατευθύνσεις μιας πράξης (εθνικού δικαίου) που διαπιστώθηκε ότι παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ε.Ε.»
Άρθρο 6
1. Για τις ειδικές ζώνες διατήρησης, τα κράτη μέλη καθορίζουν τα αναγκαία μέτρα διατήρησης που ενδεχομένως συνεπάγονται ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης ή ενσωματωμένα σε άλλα σχέδια διευθέτησης και τα δέοντα κανονιστικά, διοικητικά ή συμβατικά μέτρα που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II, τα οποία απαντώνται στους τόπους.
2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας.
3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη.
4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε.
Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.
Άρθρο 7
Οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας οδηγίας αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την πρώτη πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όσον αφορά τις ζώνες που χαρακτηρίστηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή αναγνωρίστηκαν με ανάλογο τρόπο δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας, τούτο δε από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή από την ημερομηνία της ταξινόμησης ή της αναγνώρισης εκ μέρους ενός κράτους μέλους δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.


 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Πράγματι πρόκειται για ένα project "επικών διαστάσεων" ως προς τον αντίκτυπο που θα έχει στην περιοχή όταν ολοκληρωθεί, αυτό και τα άλλα δύο μεγάλα συγκροτήματα αιολικών στην ευρύτερη περιοχή του Καφηρέα και του ∆ήµου Καρυστίας, Ν. Εύβοιας που επίσης εγκρίθηκαν επι Σκουρλέτη: Πρόκειται για 11 αιολικά της εταιρείας RF ENERGY με 75 ανεμογεννήτριες (Vestas V-90/3MW) συνολικής ονομαστικής ισχύς 225MW, τα εξής: • ΑΣΠΗΕ «Κορακόβραχος», στη θέση «Κορακόβραχος» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 7 Α/Γ συνολικής ισχύος 21MW. • ΑΣΠΗΕ «Ομαλιές», στη θέση «Ομαλιές» στις Δημοτικές Ενότητες Καφηρέως και Καρύστου του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 10 Α/Γ συνολικής ισχύος 30MW. • ΑΣΠΗΕ «Μίλζα», στη θέση «Μίλζα» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 6 Α/Γ συνολικής ισχύος 18MW. • ΑΣΠΗΕ «Πράρο», στη θέση «Πράρο» στις Δημοτικές Ενότητες Καφηρέως και Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 13 Α/Γ συνολικής ισχύος 39 MW. • ΑΣΠΗΕ «Καλαμάκι», στη θέση «Καλαμάκι» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 4 Α/Γ συνολικής ισχύος 12 MW. • ΑΣΠΗΕ «Κορακόβραχος ΙΙ», στη θέση «Κορακόβραχος ΙΙ» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 2 Α/Γ συνολικής ισχύος 6 MW. • ΑΣΠΗΕ «Δεξαμενές ΙΙ», στη θέση «Δεξαμενές ΙΙ» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 6 Α/Γ συνολικής ισχύος 18 MW. • ΑΣΠΗΕ «Ομαλιές ΙΙ», στη θέση «Ομαλιές ΙΙ» στις Δημοτικές Ενότητες Καφηρέως και Καρύστου του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενο από 5 Α/Γ συνολικής ισχύος 15 MW. • ΑΣΠΗΕ «Μολιζέζα Ι», στη θέση «Μολιζέζα Ι» στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενος από 8 Α/Γ συνολικής ισχύος 24 MW. • ΑΣΠΗΕ «Καλαμάκι ΙΙ», στη θέση «Καλαμάκι ΙΙ» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενος από 6 Α/Γ συνολικής ισχύος 18 MW. • ΑΣΠΗΕ «Μεγάλη Πέτρα», στη θέση «Μεγάλη Πέτρα» στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, αποτελούμενος από 8 Α/Γ συνολικής ισχύος 24 MW. Με τα εξής συνοδευτικά έργα: Νέα οδοποιία συνολικού µήκους 39,4 χλµ., υπόγειο δίκτυο µέσης τάσης 20 ή 33 kV επί οδοποιίας µήκους 70 χλµ περίπου, εναέριο δίκτυου µέσης τάσης 20 ή 33 kV µήκους 700 µ , υπόγειο δικτύο εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής τάσης 150 kV επί οδοποιίας µήκους 11,6 χλµ περίπου, εναέριου δίκτυου εναλλασσοµένου ρεύµατος υψηλής τάσης 150 kV µήκους 1,75 χλµ περίπου, υπόγειο δίκτυο συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης επί οδοποιίας στην πλευρά της Εύβοιας µήκους 1,5 χλµ περίπου, υποθαλάσσιο δίκτυο συνεχούς ρεύµατος υψηλής τάσης µήκους 63,5 χλµ περίπου, από το σηµείο προσαιγιάλωσης στη θέση Ευαγγελισµός-Κόµητο έως το σηµείο προσαιγιάλωσης στην περιοχή του Λαυρίου κλπ εντός περιοχής Αττικής.
Βλ. Αρχική ΑΕΠΟ ΑΔΑ 6Ξ82465ΦΘΗ-ΕΨ2 και τροποποποιήσεις ΑΔΑ 7ΔΘ94653Π8-Ν51
ΑΔΑ 7ΧΙ04653Π8-Ε6Λ

Και  επτά (7) αιολικών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. συνολικής ονομαστικής ισχύος 156 ΜW με 52 ανεμογεννήτριες τύπου  Vestas V-90/3MW συγκεκριµένα τα εξής : ▪   ΑΣΠΗΕ «Βίος-Καλαµάκι-Μπάθριζα» ισχύος 21MW (7 Α/Γ), ▪   ΑΣΠΗΕ «Τσούκα – Μαντραγιάρα» ισχύος 21MW (7 Α/Γ), ▪   ΑΣΠΗΕ «Τσούκα – Σκούρα» ισχύος 30MW (10 Α/Γ),    ΑΣΠΗΕ «Μηλιά» ισχύος 30MW (10 Α/Γ), ▪   ΑΣΠΗΕ «Ντούγκζα – Αντιάς» ισχύος 12MW (4 Α/Γ), ▪   ΑΣΠΗΕ «Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι» ισχύος 27MW (9 Α/Γ), ▪   ΑΣΠΗΕ «Αηδόνι» ισχύος 15MW (5 Α/Γ).
Με τα εξής συνοδευτικά έργα : Κατασκευή υπόγειου ∆ικτύου Μέσης Τάσης 20kV ή 33kV επί υφιστάµενης οδοποιίας 24.8χλµ. και επί νέας διανοιχθείσας 6.5 χλµ. περίπου, τριών Υποσταθµών Ανύψωσης Τάσης 20/150kV (Υ/Σ 1 «Αµυγδαλέα», Υ/Σ 2 «Αντιά», Υ/Σ 3 «Πλατανιστός»), εναέριου ∆ικτύου Υψηλής Τάσης 150kV µήκους 22.6 χλµ. περίπου (µε εξαίρεση τµήµα περίπου 600µ. στο νοτιότερο άκρο, θέση ‘Μπούρος’, το οποίο θα υπογειοποιηθεί), υποβρύχιου ∆ικτύου Υψηλής Τάσης 150kV, µήκους 45 χλµ. περίπου, από την θέση ‘Σπηλιά – Μπούρου’ στο νοτιότερο άκρο της Καρύστου έως την θέση ‘Βελάνι – Άγιος Νικόλαος’ Ραφήνας και υπογείου ∆ικτύου Υψηλής Τάσης 150kV, µήκους 22 χλµ. περίπου, από το σηµείο προσαιγιάλωσης στη θέση ‘Βελάνι – Άγιος Νικόλαος’ Ραφήνας έως το ΚΥΤ Παλλήνης, µε όδευση παράλληλη στο άκρο κατάληψης υφιστάµενης οδοποιίας.
Βλέπε την υπό τροποποίηση αρχική ΑΕΠΟ και εδώ
Τώρα εάν θα κατασκευαστούν τα αιολικά της ΤΕΡΝΑ μετά από τις ανακτήσεις των επιδοτήσεων κεφαλαίου για τα έξη από τα επτά αιολικά στο Δήμο Καρύστου, ρωτήστε τον κο Περιστέρη. 1 2 3 4 5 6 Ως προς αυτό στη θέση «Αηδόνι» ισχύος 15MW (5 Α/Γ) δεν βρήκαμε ανάκτηση, αλλά μπορεί να σχετίζεται με την ανακληθείσα πράξη με ΑΔΑ ΩΧΩ0Φ-5ΚΨ

Δεν επιτρέπεται να μην επισημάνουμε και αυτό κάτω που αφορά σε όλες τις ανακτήσεις:
 _________________________________________________________________________

Και δεν χρειάζονται βέβαια και πολλές γνώσεις για να γίνει κατανοητό ότι και μόνο αυτά τα τρία μεγάλα αιολικά projectπαραπέμπουν σε οριστική διάλυση όλων των οικολογικών δομών της Ζώνης Ειδικής Προστασίας GR 2420012. Μόνο που δυστυχώς τα αιολικά εντός και πέριξ της ΖΕΠ είναι πολλά περισσότερα (βλ. χάρτη πάνω). Δεν είναι στους σκοπούς της δημοσίευσης να επεκταθούμε και στις άλλες σοβαρότερες επιπτώσεις στην περιοχή, σχετικά βλ. ιστοσελίδα του ΣΠΠΕΝΚ.
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ
Το άρθρο 4 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ) προβλέπει ειδικό και ενισχυμένο σύστημα, τόσο για τα είδη του παραρτήματος Ι της οδηγίας αυτής όσο και για τα αποδημητικά είδη που δεν μνημονεύονται στο εν λόγω παράρτημα, το οποίο δικαιολογείται από το γεγονός ότι αποτελούν, αντιστοίχως, τα είδη που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή και τα είδη που αποτελούν κοινή κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την ένατη αιτιολογική σκέψη της εν λόγω οδηγίας συνάγεται επίσης ότι η διαφύλαξη, η διατήρηση ή η αποκατάσταση μιας επαρκούς ποικιλίας και εκτάσεως οικοτόπων είναι απαραίτητες για τη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών. Επομένως, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση των εν λόγω ειδών. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας περί πτηνών προβλέπει ότι «για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα 1 προβλέπονται μέτρα ειδικής διατήρησης, που αφορούν τον οικότοπό τους, για να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή των ειδών αυτών στη ζώνη εξαπλώσεώς τους». Το εν λόγω άρθρο επιβάλλει στα κράτη μέλη να κατατάσσουν ως ΖΕΠ τα εδάφη τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, για τη διατήρηση των ειδών αυτών. Το Άρθρο 7 της 92/43/ΕΟΚ προβλέπει ότι οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την πρώτη πρόταση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ [1«Τα κράτη μέλη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγουν, στις ζώνες προστασίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τη ρύπανση ή την υποβάθμιση των οικοτόπων, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου.»], όσον αφορά τις ζώνες που χαρακτηρίστηκαν δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή αναγνωρίστηκαν με ανάλογο τρόπο δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της εν λόγω οδηγίας, τούτο δε από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή από την ημερομηνία της ταξινόμησης ή της αναγνώρισης εκ μέρους ενός κράτους μέλους δυνάμει της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη. Το άρθρο 6 παρ. 2-4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ έχει ως εξής: 1... 2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης να αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας. 3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.


(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2018 ΣτΕ)

......................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου