ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥΚΑΡΥΣΤΟΣ 5/6/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Καρύστου μετά από ομόφωνη απόφαση του
διοικητικού του συμβουλίου, καλεί τα μέλη του την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30
στο ξενοδοχείο «Ανεμόμυλο» σε γενική συνέλευση με θέμα:
«Η εγκατάσταση και λειτουργία των ανεμογεννητριών στην περιοχή μας»
Η συμμετοχή του συνδέσμου, με δημοκρατικές διαδικασίες, σε θέματα και προβλήματα που
αφορούν την περιοχή είναι προφανής και δεδομένη πάντα με γνώμονα το συμφέρον
των επαγγελματιών, βιοτεχνών και πολιτών της Καρύστου.


Με εκτίμηση,
Το Διοικητικό Συμβούλιο


Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας
Μαρία Βερούχη – Λεμονιά Κουκουράκης Ευάγγελος         Τσατσάκος Γεώργιος
Σφυρίδη Ροδόπη
Παπαμιχαήλ Ιωάννα

Σκλήρας Ανδρέας

Σχόλια