Καλό Καλοκαίρι από το Πρώτο Δημοτικό Καρύστου.

Φωτογραφία της Spiridoula Diakakh.

Σχόλια