Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων. Υιοθετεί το ψήφισμα για τα αιολικά !


Σχόλια