Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2018.

Κάρυστος 12/ 7 / 2018
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Αριθ. Πρωτ.: 7755 Τηλ. 22243 50016
 ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Καρύστου κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους κ. κ. Πρόεδρους Τ.Κ. κ. Προέδρους Τοπ. Συμβουλίων Νέων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων την 18η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου Καρύστου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.
3. Κατανομή πιστώσεων ΑΠΕ και ΣΑΤΑ.
 4. Έγκριση παρακράτησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων μέσω των Δημοτικών Τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας.
 5. Εξέταση καταγγελίας – πρόσκλησης Ιωάννη Τσολάκη και Ιωάννη Τσιμπούκη κατά Δήμου Καρύστου σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την δημιουργία πεζοδρόμου κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 16.
 6. Εξέταση αιτήσεων για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε όμορα καταστήματα στην παραλία Νέων Στύρων.
 7. Εξέταση αίτησης περί παραχώρησης χερσαίας ζώνης Ν. Στύρων αρμοδιότητας Δήμου Καρύστου για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών. 8. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών Τελών Ύδρευσης.
9. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή.
10. Εξέταση αιτήσεων που αφορούν θέματα ύδρευσης και άρδευσης.
 11. Εξέταση αίτησης Μούτση Ευαγγέλου περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.
 12. Εξέταση αίτησης Καντιάνη Μαρίας περί παραχώρησης λωρίδας γης σε κοινή χρήση.
 13. Εξέταση αίτησης Ψαρρή Χρήστου περί χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΟΣΣΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου