Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Δήμος Καρύστου Διαύγεια. Αποσφράγιση ακινήτου ΚΟΧΥΛΙ.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Κάρυστος, 13-7-2018 ΓΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθμ.Πρωτ.: 7842 ΤΗΛ.: 22243-50015 ΦΑΞ: 22240-23666 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 218/2018

 ΘΕΜΑ: Αποσφράγιση ακινήτου στη θέση ¨Ψιλή Άμμος Καρύστου¨. Η Αντιδήμαρχος Καρύστου, έχοντας υπ΄όψη: α)Την υπ΄αριθμ. 31/2-2-2018 απόφαση δημάρχου Καρύστου περί ¨Ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του δημάρχου¨. β)Την υπ΄αριθμ. 112/2018 απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 111/3-5-2018 απόφασης με
 θέμα Οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ¨σταθερή καντίνα¨ στη θέση Ψιλή Άμμος Καρύστου όπως διορθώθηκε με την από 7-5-2018 ορθή επανάληψη»
 β)Την υπ΄αριθμ. 4842/10-5-2018 έκθεση σφράγισης της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου.
 γ) Την υπ΄αριθμ. 1058165/9-5-2018 ακύρωση γνωστοποίησης καταστήματος ¨σταθερή καντίνα¨που υπέβαλε ο κ.Μπαλτάς Ελευθέριος
. β) Την υπ΄αριθμ. 185/Φ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α/6-7-2018 απόφαση ΣΥΠΟΘΑ Ν. Εύβοιας. δ)Την υπ.αριθμ. 7841/13-7-2018 γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου Δήμου Καρύστου.
ε) Το αριθμ. 7654/10-7-2018 έγγραφο Μπαλτά Ελευθέριου.
 στ) Την υπ΄αριθμ. 1071877/11-7-2018 γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος ¨Αναψυκτήριο¨ και την από 11-7-2018 μεταβολή της ανωτέρω γνωστοποίησης για τη λειτουργία καταστήματος ¨ΑναψυκτήριοΚυλικείο¨ στη θέση ¨Ψιλή Άμμος ¨της ΔΕ Καρύστου του Δήμου Καρύστου, η οποία τελεί υπό έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου (αρ. 3 της ΚΥΑ 16228/2017)
η) Την υπ΄αριθμ. 26/2018 απόφαση ΔΣ Καρύστου με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων επί των καταστημάτων και των επιχειρήσεων του Δήμου Καρύστου» , και σύμφωνα με τις διατάξεις: -Του άρθρου 15 παρ.1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 230/2016) -Του άρθρου 14 παρ. 8 της υπ’ αρ. 16228/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’ 1723/2017) -Του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος. -Το Π.Δ. 180/1979 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 1 του ΠΔ 457/1990 καθώς και το Ν. 4235/2014 -Την 71268/23-11-2009 ΥΠΕΣ. -Το αρ. 23 της 37698/3-4-2018 εγκυκλίου 1 του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.

ΑΠΟΦΑΣ ΙΖ ΟΥΜΕ :
 1. Την αποσφράγιση του ακινήτου, ιδιοκτησίας Δήμου Καρύστου, που βρίσκεται στη θέση ¨Ψιλή Άμμος Καρύστου¨ στη επέκταση του σχεδίου πόλεως Καρύστου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 4842/10-5-2018 έκθεσης σφράγισης της αρμόδιας επιτροπής σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 111/2018 απόφασης όπως διορθώθηκε με την από 7-5-2018 όμοια και τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 112/2018 απόφαση.
 2. Εντέλλουμε την αρμόδια επιτροπή σφράγισης όπως την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 μεταβεί στο σημείο του ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Καρύστου στη θέση ¨Ψιλή Άμμος¨ της ΔΕ Καρύστου του Δήμου Καρύστου προκειμένου να αποσφραγίσει το κτίριο (αφαίρεση κορδέλας κτλ). συντάσσοντας τη σχετική έκθεση αποσφράγισης. Ο φορέας μπορεί να προσφύγει κατά της παρούσας απόφασης στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τη διάταξη άρθρων 227 & 228 του Ν. 3582/2010 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: -Μπαλτά Ελευθέριο του Γεωργίου-Κάρυστος 34001 -Α.Τ. Καρύστου- Κάρυστος,34001 -Γρ. Δόμησης Καρύστου -Αυτοτελές Γραφείο Δημ. Περιουσίας Ν. Εύβοιας (Κτηματική υπηρεσία Χαλκίδας) Υπόψη κα. Μπούρικα -Επιτροπή σφράγισης της υπ΄αριθμ.26/2018 απόφασης ΔΣ  Παναγιώτου Κωνσταντίνος-πρόεδρος  Παπαμιχαήλ Δημήτριος-μέλος  Χατζοπούλου Ιουλία-μέλος Η Αντιδήμαρχος Κανέλλου Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου