Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

ΕΠΕΙΓΟΝ.Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση των δήμων της Π.Ε. Εύβοιας.


ΕΞ. ΕΠEΙΓΟΝ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ email- FAX
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑ 23-7 -2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 172471/452 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Χαϊνά 93 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Γ. Κωστόπουλος ΤΗΛ. .22210 20000
Κιν. Τηλ. : 6974589684 ΦΑΞ: 22210 36050 Εmail: kostopoulos.g@naevias.gr
ΘΕΜΑ: “Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,
δάση και ευπαθείς περιοχές”
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3113/2002 περί “αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας και λοιπές
διατάξεις” 2. Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας “Ξενοκράτης” (ΦΕΚ423Β/10-04-2003). 3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει
(ΦΕΚ 241/Α ́/2010, ΦΕΚ 380/Β ́/2016, ΦΕΚ 3847/Β ́/2016, ΦΕΚ 4401/Β ́/2016 και ΦΕΚ 2201/Β ́/28- 6-2017). 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 5. Την με αρ. 3958/01-06-2017 απόφ. Αν/του Υπουργού Εσωτερικών 6. Την με αρ. 3752/25-5-2018(ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. 7. Την με αρ. 391/96373/29-6-2018(ΑΔΑ:73ΙΛΟΡ10-Ν9Κ) απ. της Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-
Στ. Ελλάδας 8. Την υπ' αρ. 153790/429/29-6-2018 (Ψ1Μ07ΛΗ-ΧΨΕ) απόφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας 9. Τις αποφάσεις των Σ.Τ.Ο. των Ο.Τ.Α. Νομού Εύβοιας. 10. Τα πρακτικά Σ.Ο.Ο.Π. της Π.Ε. Εύβοιας .
Αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές

και στα περιαστικά δάση των δήμων της Π.Ε. Εύβοιας.

H παραπάνω απαγόρευση θα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών, που δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου, 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερμού). Στην απαγόρευση δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω), των οδών εντός των κατοικημένων τόπων, των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων, καθώς και των δρόμων που επικοινωνούν με παραλίες. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαμένοντες στις περιοχές αυτές, δασεργάτες, μελισσοκόμοι, προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιρειών, που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων δασαρχείων.
Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους μη έχοντες εντοπιότητα (παραθεριστές, εκδρομείς, κλπ). Για την ενημέρωση του κοινού θα εκδίδεται δελτίο τύπου, ενώ για την ενημέρωση των υπηρεσιών θα εκδίδεται έγγραφο από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας μία ημέρα πριν την έναρξη της απαγόρευσης, το οποίο θα αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax)
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Στρατιωτικό Διοικητή της Σχολής Πεζικού ή εκπρόσωπό του. 2. Αστυνομικό Διευθυντή Χαλκίδας 3. Λιμενάρχη Χαλκίδας 4. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας 5. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιστιαίας 6. Προϊστάμενο Δ/νσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 7. Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 8. ΔΕΗ 9. Ο.Τ.Ε. 10. ΟΣΕ 11. Περιφερειακό Τμήμα Ερυθρού Σταυρού 12. Εθελοντικές Οργανώσεις Π. Ε. Εύβοιας 13. Δ/νση Δασών Εύβοιας 14. Δασαρχείο Χαλκίδας 15. Δασαρχείο Ιστιαίας 16. Δασαρχείο Λίμνης 17. Δασαρχείο Αλιβερίου 18. Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού 19. Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.

Άννας 20. Δήμος Ερέτριας 21. Δήμος Κύμης – Αλιβερίου 22. Δήμος Καρύστου 23. Δήμος Σκύρου 24. Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων 25. Δήμος Χαλκιδέων 26. ΙΑ ́ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας α. Περιφερειάρχη Π.Σ.Ε. β. Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε. γ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου δ. Γενικούς Διευθυντές Π.Σ.Ε. 2. κ. Κοντζιά Ιωάννη του Γεωργίου, Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Σ.Ε. 3. κ. Ακρυώτη Γεώργιο του Κυριάκου,
Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Σ.Ε. 4. Πρόεδρο ή οριζόμενο εκπρόσωπο της
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ). 5. Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 6. Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 7. ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου