Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα «Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου έτους 2019».

Κάρυστος 9 / 8 / 2018
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 Τηλ. 22243 50016 Αριθ. Πρωτ.: 8976

 ΠΡΟΣ
 κ.κ. Μέλη Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Καρύστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Καρύστου την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου σχετικά με τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καρύστου έτους 2019». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου