Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Προσλήψεις στην Υγεία: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το επικουρικό προσωπικό. ΠΡΟΣΟΧΗ .Αφορά τους ενδιαφερόμενους όλων των ειδικοτήτων και για το Νοσοκομείο Καρύστου.

Μπαίνοντας στο σαιτ και συμπληρώνοντας την φόρμα, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε μια δεξαμενή υποψήφιων εργαζομένων ΚΑΙ στο νοσοκομείο Καρύστου. Αφορά όλες τις ειδικότητες ιατρικού, βοηθητικού αλλά και διοικητικού προσωπικού. Κάτοικοι της περιοχής μας, θα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν μια πιθανή πρόσληψη στο νοσοκομείο μας από τώρα και για 2 χρόνια που έχει ισχύ η εγγραφή τους.

Προσλήψεις στην Υγεία: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το επικουρικό προσωπικό
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι προϋποθέσεις και η μοριοδότηση.
Άνοιξε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/11/2018) η ηλεκτρονική εφαρμογή loipoepikouriko.moh.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για την πρόσληψη και τοποθέτηση του Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού -πλην Ιατρών- σε δημόσιες μονάδες και φορείς υγείας. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Παρασκευή 30/11/2018 και ώρα 24:00.
Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) που εποπτεύονται από τις διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), μπορούν να προσλαμβάνουν επικουρικό προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων για την κάλυψη των επιτακτικών τους αναγκών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Οι φορείς αυτοί είναι: Νοσοκομεία και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι Δ.Υ.Πε, το Ε.Κ.Α.Β, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ο Ε.Ο.Φ, το Ε.Κ.Ε.Α, το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», η Α.Ε.Μ.Υ για το Νοσοκομείο της Θήρας και τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Επειδή υπήρξαν βελτιώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα, το υπουργείο Υγείας κρίνει απαραίτητο, πριν προχωρήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία καταχώρισης της αίτησής τους, να ενημερωθούν από τις αναλυτικές οδηγίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην εφαρμογή.
Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να καταθέσουν αίτηση:
- όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στη διαδικασία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ.
- όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι τις 15/11/2018 δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.
- όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι τις 15/11/2018 και διεγράφησαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.
Στη συνέχεια, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν οι νέοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι ανά Δ.Υ.Πε και θα παραμείνουν σε ισχύ για ένα έτος, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του 2019. Οι Φορείς στο διάστημα αυτό, θα προβούν σε αιτήματα έγκρισης πρόσληψης λοιπού προσωπικού, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες πιστώσεις. Όταν ένα αίτημα εγκριθεί, η αρμόδια Δ.Υ.Πε πρέπει να απορροφήσει και να τοποθετήσει το εγκεκριμένο προσωπικό κατά σειρά προτίμησης από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που διαθέτει.
Δείτε ΕΔΩ την Κοινή Υπουργική Απόφαση με τις προϋποθέσεις για τους υποψηφίους, και ΕΔΩ την ΚΥΑ για τη μοριοδότηση.
newsbob.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου