Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Τι είναι τα προγράμματα ΣΑΤΑ?

"Μα το ΣΑΤΑ είναι τα ταξί!" Μου έγραψε η αναγνώστρια όταν είδε την ταμπέλα του έργου της Ιωάννου Κότσικα. Το ΣΑΤΑ δεν είναι μόνο τα ταξί αλλά τα κονδύλια για την κάλυψη επενδυτικών και άλλων αναγκών από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που επιχορηγούνται οι δήμοι. 
Διαβάζουμε λοιπόν... για να μην τραβάμε χειρόφρενο στην κατανόηση των γεγονότων.

Τροποποίηση άρθρου 259 του ν. 3852/2010
1.     Η παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ` έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται το ύψος των εσόδων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών, καθώς και λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων, όπως επίσης τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής τους, επί τη βάσει των κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. Μεταξύ αυτών συνεκτιμάται το στοιχείο της διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήμο προς εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήμων και σταθμίζονται ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών δήμων».
  1. Στο άρθρο 259 προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:
3.     «4Α. Οι πιστώσεις από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, με τους οποίους επιχορηγούνται οι δήμοι, για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών τους (πρώην ΣΑΤΑ), προορίζονται κάθε έτος για την εκτέλεση έργων και την πραγματοποίηση δράσεων, στο σύνολο κατ’ αρχήν των κοινοτήτων, έκαστου εξ αυτών, με την επιφύλαξη τυχόν έργων, προμηθειών, μελετών και λοιπών δράσεων που υλοποιούνται μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων ή ιδίων πόρων, αλλά αφορούν περισσότερες της μίας κοινότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, το ποσοστό επιμερισμού των ανωτέρω πιστώσεων στις κοινότητες, ο τρόπος αναπλήρωσης των αναλογούντων ποσών σε περίπτωση εκχώρησης, ενεχυρίασης ή δέσμευσης με οποιονδήποτε τρόπο των προς επιμερισμό πιστώσεων».2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

για ρωτα τη φιλη σου ποση ειναι η επιχορηγηση σατα και ποση απο απε για το δημο καρυστου;αυτη εναι η ουσια

sofiascomments είπε...

΄Ποια φίλη μου? η ταμπέλα λέει το ποσό και αν αποφασίσει ποτέ ο πρόεδρος του ΔΣ να κάνει την δουλειά του και να κάνει έστω και ένα ΔΣ απολογισμού στα 5 χρόνια, θα μπορέσουμε να ρωτήσουμε.

Δημοσίευση σχολίου