Που πας καραβάκι τέτοιο καιρό?

Που πας καραβάκι τέτοιο καιρό?
Χωρίς πυξίδα χωρίς οδηγό
που πας καραβάκι τέτοιο καιρό?

Όλοι ζηλεύουν
και θέλουν να μπουν
χωρίς να γνωρίζουν
τις πλάτες κτυπούν,
μα οι καπετάνιοι φευγάτοι
το πλήρωμα λίγο
το αμπάρι μισό
που πας καραβάκι
τέτοιο καιρό?


Σχόλια