Άλλη Πορεία Τώρα. Τοπική Κοινότητα Καρύστου .Σταυροί.

Γεωργίου Ιωάννης                    343
Κοφηνάς Στράτος                      263
Παπαδημητρίου Μαρία                32
Παπαθανασίου Χρήστος             291
Σπύρου Νίκος                                64
Σφυρίδη Ροδόπη                          202
Τσέπα Παρασκευή                        39
Τσίπα Κων/να                                 244
Τσούμα Σοφία                                56

Σχόλια