5 παραστάσεις από τις θεατρικές ομάδες Καρύστου των Ανεμοπυλών.
Σχόλια