Πρόσκληση στον ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και στην ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ!


Σχόλια