Ενημέρωση για τα CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας. Μην την χάσετε.


Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
Η «Κοινοπραξία των εταιρειών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΑΕ-ΟΤΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα διοργανώνει ανοικτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για ενδιαφερόμενους δικαιούχους.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Ημ/νία
Ημέρα
Ώρα
Αίθουσα
20/06/2019
Πέμπτη
11:00
Δημαρχιακό κατάστημα Κριεζών (Aίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)- Δ.Ε. Δυστίων – Δήμου Κύμης Αλιβερίου
21/06/2019
Παρασκευή
11:00
Συνεδριακή αίθουσα Ξενοδοχείου “Νεφέλη”  Δήμου Σκύρου (Χώρα)
03/07/2019
Τετάρτη
19:30
Kέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλυβίων (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Καρύστου
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή θπό ίδρυση επιχειρήσεις, αγρότες, συνεργατικά σχήματα, όπως περιγράφονται συγκεκριμένα για κάθε υποδράση ξεχωριστά, που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Κύμης-Αλιβερίου, Καρύστου και Σκύρου.
Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα έχουν θέμα τη ανάλυση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των υποδράσεων και τεχνικά θέματα σχετικά με τον τρόπο υποβολής πρότασης.
                           
Για την Κ/Ξ CLLD-LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου

Σχόλια