Με επιτυχία οι ενημερωτικές εκδηλώσεις για το CLLD/LEADER σε Κριεζά και Σκύρο. Την Τετάρτη 3 Ιουλίου, ώρα 19:30 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων του Δήμου Καρύστου.

Σχόλια